Copy

LAJMET E FUNDIT/ RECENT NEWS

Updates from

Universiteti "Isa Boletini"

Isa Boletini

In the 06/09/2022 edition:

Excerpts:

Projekti i UIBM-së Equality through education – raising awareness of the rights of persons with disabilities i mbështetur nga ana e HERAS+ është duke vazhduar aktivitetet e tij të rregullta

Takimet e deritanishme kanë pasqyruar gatishmërinë e ekipit implementues të projektit dhe të partnerëve për të kuptuar gjendjen reale të personave me aftësi të kufizuara dhe nevojat me të cilat përballen ata. Kjo do të mundësohet përmes selektimit të fokusgrupit…

The post Projekti i UIBM-së Equality through education – raising awareness of the rights of persons with disabilities i mbështetur nga ana e HERAS+ është duke vazhduar aktivitetet e tij të rregullta appeared first on Universiteti "Isa Boletini".


Read on »

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 University of Mitrovica "Isa Boletini", All rights reserved.