Copy

LAJMET E FUNDIT/ RECENT NEWS

Updates from

Universiteti "Isa Boletini"

Isa Boletini

In the 06/13/2022 edition:

Excerpts:

Orari i provimeve në Fakultetin e Edukimit

Provimet në lëndët: Psikologji personaliteti dhe Hyrje në psikologji  (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahen më 16 qershor në ora 12:00. Provimi në lëndën:  Psikologji edukimi (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahet më 23 qershor në ora 11:00. Provimi në…

The post Orari i provimeve në Fakultetin e Edukimit appeared first on Universiteti "Isa Boletini".


Read on »

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 University of Mitrovica "Isa Boletini", All rights reserved.