Copy

Lajmet e fundit

Universiteti i Mitrovicës

Isa Boletini

Excerpts:

Trajnim për platformën e matjes së cilësisë

UNISOF-t ka trajnuar zyrtarët e cilësisë në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), për modulin SEVC – platformë e matjes së cilësisë në kuadër të SMU-së. SEVC mundëson zhvillimin e pyetësorëve online për sigurim te brendshëm te cilësisë, dhe disa…

The post Trajnim për platformën e matjes së cilësisë appeared first on Universiteti i Mitrovicës.


Read on »

Orari i provimeve për afatin e Janarit

The post Orari i provimeve për afatin e Janarit appeared first on Universiteti i Mitrovicës.


Read on »

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 University of Mitrovica "Isa Boletini", All rights reserved.