Semináře AES + výpočetní pomůcky ke stažení
Zobrazit v prohlížeči

Dobrý den,
V dnech 5.4. - 7.4 velmi úspěšně proběhlo
turné seminářů AES, z.s. a pro energetické specialisty. DÄ›kujeme vÅ¡em 213 účastníkům a zástupcům Státní energetické inspekce, že vytvoÅ™ili příjemnou, místy i bouÅ™livou atmosferu. Pro velký úspÄ›ch již nyní plánujeme pokračování turné. 

V kostce byla prezentována a diskutována tato témata:
  • Byla diskutována problematika energetických auditů pro velké podniky. AES pÅ™ipravuje metodický pokyn jak správnÄ› uchopit audit pro velký podnik, jak vůbec velký podniky poznat aj. Stran Státní energetické inspekce (SEI) padla Å™ada zajímavých pohledů na tuto problematiku a byl diskutován rozsah a hloubka kontrol velkých podnikatelů.
  • Klimatická data a pÅ™edevším sluneční záření, které významnÄ› v současné dobÄ› ovlivňuje výpočty potÅ™eb energie na vytápÄ›ní a chlazení objektu. Publikaci a excelovskou tabulku slunečního záření pro Å™adu lokalit si mohou členové AES stáhnout v interní sekci zde >>
  • Jedna z prezentací se týkala novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. a problematice navrhovaných opatÅ™ení u takÅ™ka vÅ¡ech typů PENB. OpÄ›t SEI podala Å™adu zajímavých pohledů na kontroly PENB.
  • Byly opÄ›t pÅ™edstaveny veÅ¡keré probíhající dotační tituly. Více do hloubky se prezentace vÄ›novala problematickým úsporám emisí napříč dotačními tituly OPŽP, OPPIK.
  • V této souvislosti AES prezentovala a vydala pro členy AES pÅ™ehled cca 3000 centrálních zdrojů tepla a přísluÅ¡ných emisí CO2 pro CZT. PÅ™ehlednou tabulku CZT včetnÄ› výpočtů dosažitelné úspory CO2 a bodové ohodnocení v programu OPPIK, OPŽP najdou členové AES opÄ›t v sekci pro stažení zde>>
  • V rámci pÅ™ednášek byl diskutován problematický výpočet využitelnosti FVE systémů pomocí hodinových kroků pÅ™edevším pro dotační titul NZÚ. Pro členy AES pÅ™ipravila pÅ™ehlednou tabulku využitelnosti různých kombinací FVE systémů s akumulací elektÅ™ické energie do baterií či do zásobníku teplé vody různých velikostí. Excelovský soubor opÄ›t najdou členové AES zde >>
  • Byl prezentován dotační titul IROP pro rekonstrukce BD. Byl pÅ™edstaven kontrast mezi dotací NZÚ pro BD v Praze a IROP pro ostatní domy na území ÄŒR. Na reálných pÅ™ikladech panelových domů byla ukázána reálná výše uznatelných nákladů a výše dotace z IROP a NZÚ.
Veškeré prezentace lze stáhnout v interní sekci pro členy zde >>
 
Nejste členem AES a rádi byste daná témata nejen s námi diskutovali, ale měli také možnost si stáhnout příslušné prezentace, metodocké pokyny či výpočetní pomůcky?
REGISTRACE NOVÉHO ČLENA
Požadujete-li vÄ›tší vizibilitu vaší společnosti či se chcete více zapojit do dÄ›ní AES, tak je pro vás určeno partnerství v AES. Na rok 2015 chystá AES vydat tiÅ¡tÄ›né informační materiály či pořádat semináře, kde mají partneÅ™i zaručenou vÄ›tší vizibilitu než Å™adoví členové. Více viz výhody >>
REGISTRACE PARTNERA AES
Exkluzivní partneÅ™i pro rok 2016:
         
Partneři:
AG Energy.cz - Anylopex plus s.r.o. l  Blažek projekt  l  Energetický audit  l  ENERGO-DIALOG s.r.o. l  Energy Benefit CentreEPP Bohemia  l  IKA Building l Inverter l JFH s.r.o. l  LI-VI Praha spol.s.r.o. l 
Emise CO2 v dotačních programech OPPIK a OPŽP je problematické stanovit především u CZT napříč českou republikou. AES připravila přehled cca 3000 CZT a příslušných emisí CZT.
ÄŒlenové AES jsou pÅ™ehlednÄ› dohledatelní na google mapÄ› A NYNÍ NOVÄš také v mobilní aplikaci. Zákazníci tedy najdou svého energetického specialistu ve svém okolí. 
za tým AES, z.s.
Ing. Petr Kotek, Ph.D. / místopÅ™edseda Asociace energetických specialistů

facebook AES | linkedin AES | 
Asociace energetických specialistů, z.s. 
Charlese de Gaulla 629/5
Praha 6 – Bubeneč
Tel.: 777 196 154, 775 665 128
Email: info@asociacees.cz
IÄŒO: 01578286

odhlásit se z databáze Asociace energetických specialistů a nedostávat tyto emaily  

Email Marketing Powered by Mailchimp