Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 08 12 2016
Publicatie van de jaarlijkse mededeling m.b.t. de quotumberekening en indieningsprocedure
We publiceerden de jaarlijkse mededeling m.b.t. de quotumberekening en indieningsprocedure.
Naast de decreetwijzigingen van eind 2015 met een impact op het quotumpercentage groene stroom en op de quotumvrijstellingen is er een aantal nieuwigheden n.a.v. de opstart van de nieuwe certificatendatabank van de VREG.
  • Grote of gegroepeerde verbruikers die willen gebruikmaken van hun decretaal recht om zelf groenestroomcertificaten in te dienen in naam van de certificaatplichtige leverancier/toegangshouder, kunnen vanaf nu deze transacties zelf uitvoeren in de certificatendatabank. Zij hebben hiertoe toegang nodig tot de certificatendatabank en moeten uiterlijk op 31 januari 2017 hun plannen tot zelfindiening melden aan de VREG. De transactie(s) tot zelfindiening moeten worden uitgevoerd in de certificatendatabank uiterlijk op 30 maart 2017. Dit geeft de certificaatplichtige leverancier/toegangshouder de nodige tijd om deze transacties goed te keuren uiterlijk op 31 maart.
     
  • Ook voor quotumplichtige toegangshouders die een beroep doen op de diensten van hun elektriciteitsleverancier om hun certificaatverplichtingen in te dienen, wijzigen een aantal zaken. Zo kan hij vanaf nu ook een beroep doen op de diensten van een derde partij en is deze optie niet meer beperkt tot de elektriciteitsleverancier. Wel moet er uiterlijk vijf werkdagen voor de uiterste indieningsdatum van 31 maart een verklaring aan ons worden verstuurd, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen. Het is ook noodzakelijk dat de quotumplichtige toegangshouder beschikt over een toegang tot de certificatendatabank met gebruikersrechten ‘leverancier’. De certificaatverplichtingen zullen namelijk door ons worden ingevoerd in de certificatendatabank op naam van de quotumplichtige toegangshouder. Deze laatste heeft vervolgens zijn toegang nodig om de indieningstransacties, uitgevoerd door zijn elektriciteitsleverancier of een derde partij, goed te keuren uiterlijk op 31 maart. Dit betekent ook dat de partij die de indiening van certificaten zal uitvoeren in naam van de quotumplichtige toegangshouder, deze transacties moet uitvoeren in de certificatendatabank uiterlijk op 30 maart 2017. Ook hij heeft hiertoe toegang nodig tot de certificatendatabank.
     
De procedure om toegang te verkrijgen tot de certificatendatabank staat beschreven op onze website: www.vreg.be/nl/nieuwe-certificatendatabank.

De volledige tekst van de mededeling met een gedetailleerde beschrijving van bovenstaande vindt u op onze website: MEDE-2016-01
Synergrid raadpleegt over aanpassing technische voorschriften
Synergrid, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België, organiseert een consultatie over een voorstel tot aanpassing van een aantal technische voorschriften:
  • C1/107 – G3/03: deze voorschriften bevatten een aantal voorstellen voor nieuwe bepalingen omtrent de randapparatuur op de elektriciteits- of gasmeter.  Zo wil Synergrid inspelen op nieuwe technologie zoals optische ogen op de meterkast.
  • C10/11: Voorstel van Synergrid om de bestaande technische  aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-eenheden die parallel werken met het net uit te breiden voor opslageenheden die injecteren in en parallel werken met het net. Dit komt bijvoorbeeld  tegemoet aan spelers die werken met batterijen op het net of aan prosumenten die  geïnteresseerd zijn om hun PV-installatie te koppelen aan een opslageenheid.
 
Voor meer informatie en de tekst van de voorstellen verwijzen we naar de Synergrid-webpagina. U kan reageren op de consultatie tot 19 januari 2017. U vindt de oorspronkelijke teksten op hun website.