Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 29 06 2016
Uit welk land en uit welke energiebron kwam uw elektriciteit in 2015?
U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. Maar waarop baseert u uw keuze? De prijs, de dienstverlening, de keuze tussen groene of grijze stroom?
 
Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, aardwarmte of biomassa. Het gaat om natuurlijke en onuitputtelijke bronnen.
 
Om groene stroom te onderscheiden van de ‘andere’ elektriciteit, spreekt men over ‘grijze stroom’. Die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen zoals aardolie of steenkool of uit kernenergie.
 
Voor het elektriciteitsnet is er geen enkel verschil tussen groene en grijze stroom.
 
Niet alle elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen produceren zelf (voldoende) groene elektriciteit. Ze kunnen daarom groene energie aankopen. Dat gebeurt in de vorm van 'garanties van oorsprong'. Voor elke kilowatt groene elektriciteit die een leverancier verkoopt, moet hij een garantie van oorsprong kunnen voorleggen aan de VREG. Die garantie van oorsprong is het bewijs dat ergens binnen Europa een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt.
 
Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel. Via deze gratis dienst op www.vreg.be kan u de herkomst van de elektriciteit van de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen vergelijken. De herkomstvergelijker is geactualiseerd en bevat nu de gegevens over 2015.
Infografiek (beweeg met uw muis over de gekleurde vlakken voor meer detail)
Doe de herkomstvergelijker
Meer informatie in het brandstofmixrapport 2015