Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Advies “Doelstellingen van de aansluitbaarheidsgraad voor de aardgasdistributienetten”
De beleidsnota Energie 2014-2019 vermeldt dat de streefcijfers voor 2020 van de aansluitbaarheidsgraad van de aardgasdistributienetten in woongebied geëvalueerd moeten worden.
De streefcijfers worden beschreven in het Energiedecreet.
Wij adviseren om de streefcijfers van aansluitbaarheidsgraad te verlaten en te focussen op de netuitbreidingen die rendabel uitgevoerd kunnen worden.

ADV-2015-07

Consultatie aansluitingscontracten door Infrax en Eandis
De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis maakten na het aansluitingscontract elektriciteit (zie nieuwsbrief van 25/06/2015) nu ook de ontwerpteksten van het aansluitingscontract aardgas op. De aansluitingscontracten elektriciteit en gas regelen de rechten en plichten van de netbeheerders in relatie tot grotere middenspannings- en middendrukklanten.

Begin juli startten de netbeheerders de consultatie door alle documenten rond elektriciteit (algemene voorwaarden en technische bijlagen) op de site van Synergrid te plaatsen. Deze documenten werden nu aangevuld met de documenten van aardgas.

In grote lijnen zijn de algemene voorwaarden voor aardgas gebaseerd op deze van elektriciteit op een aantal specifieke passages na.

Opmerkingen die u bezorgt voor elektriciteit zullen ook, indien van toepassing, meegenomen worden voor aardgas. Door toevoeging van de teksten rond aardgas kan u nu ook specifieke opmerkingen op de voorliggende aardgasteksten overmaken.

Bij deze in ieder geval nog eens een warme oproep tot deelname aan de consultatie rond de aansluitingscontracten elektriciteit en gas.

Consultatiepagina Synergrid