Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
08 augustus 2013
 
Gegevensuitwisseling bij het proces netvergoeding voor kleinschalige decentrale productie

Atrias had een voorstel gedaan voor de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers ter ondersteuning van het facturatieproces voor de netvergoeding. Aangezien hierover geen eensgezindheid werd bereikt binnen Atrias, werd de vraag voorgelegd aan de VREG. 
De VREG heeft de bevoegdheid om, bij gebrek aan overeenstemming tussen leveranciers en netbeheerders, de modaliteiten op te leggen van dergelijke informatie-uitwisselingsprocessen.

De VREG consulteerde de betrokken partijen en keurde het voorstel van Atrias goed.

BESL-2013-13

Delen via:
Lagere prijzen voor energielevering door netbeheerders aan niet-beschermde klanten

Sinds 1 augustus 2013 betalen gedropte, niet-beschermde huishoudelijke afnemers lagere tarieven voor de energielevering door hun distributienetbeheerder.
 
Berekening (sinds 1 augustus 2013)
Voor de halfjaarlijkse berekeningen per netgebied baseert men zich voortaan op het meest gekozen product bij de grootste energieleveranciers.
 
Vroeger (voor 1 augustus 2013) baseerde men de halfjaarlijkse prijsaanpassingen op het duurste product van de grootste leveranciers.
 
Kostprijsdaling op jaarbasis (augustus tegenover juli)
Voor de gemiddelde niet-beschermde klant van de distributienetbeheerder in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen stelt de VREG in augustus t.o.v. juli een kostprijsdaling op jaarbasis van ongeveer 26 euro voor elektriciteit en ongeveer 164 euro voor aardgas vast. Deze kostendaling is toe te schrijven aan de gewijzigde berekeningswijze en aan een algemene daling van de energietarieven.
 
De VREG merkt op dat het voor de betrokken afnemers nog steeds de moeite loont om een contract te ondertekenen met een commerciële leverancier, aangezien in augustus voor de gemiddelde niet-beschermde klant van de distributienetbeheerder in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen het verschil tussen het tarief bij zijn distibutienetbeheerder en het laagste commerciële tarief (uitgezonderd getrouwheidstarieven, prepaymenttarieven en coöperatieve tarieven) nog steeds ongeveer 115 euro voor elektriciteit en ongeveer 159 euro voor aardgas bedraagt.

Delen via:
Toekenning van een leveringsvergunning aan Watz BVBA (aardgas)

De VREG heeft op 30 juli 2013 een leveringsvergunning voor aardgas toegekend aan Watz BVBA.

BESL-2013-11

Delen via:
Cijfer van de maand
11.699
aantal paginaweergaves van de Servicecheck (juli 2013)
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer