Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 04 05 2016
Publicatie van het ontwerp van tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor 2017-2020
Wij publiceerden op 4 mei 2016 het ontwerp van tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor de komende vier jaar (2017-2020).
 
Achtergrond
Wij zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de vaststelling van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven in Vlaanderen. Deze tarieven stellen we vast volgens een tariefmethodologie. De VREG heeft dit al gedaan voor 2015 en 2016 en bereidt nu de methodologie vanaf 2017 voor enkele jaren voor. De tariefmethodologie omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen om de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas te bepalen. De energieleveranciers nemen op hun facturen aan gezinnen en bedrijven deze nettarieven over.
 
Methodologie voor vier jaar: 2017-2020
We kiezen voor een reguleringsperiode van vier jaar. Dat is langer dan de periode van de huidige tariefmethodologie 2015-2016. Een langere periode geeft meer zekerheid aan de netbeheerders en de gezinnen en bedrijven over de hoogte van de tarieven.
 
Opvolging en goedkeuring door de VREG
De distributienetbeheerders zijn ondernemingen die in hun netgebied kunnen werken zonder concurrentie. Daarom worden hun inkomsten door ons opgevolgd en goedgekeurd. Wij bepaalden het ontwerp van tariefmethodologie conform de richtlijnen hierover in het Energiedecreet.
 
Correcte nettarieven
We voorzien toegelaten inkomsten uit distributienettarieven op een redelijk kostenniveau. Kostenefficiëntie blijft de prikkel en we voegen er een extra stimulans aan toe om zo de kwaliteit van de geleverde dienstverlening (o.a. de betrouwbaarheid van het net en de klantvriendelijkheid) hoog te houden. De gezinnen en bedrijven die de nettarieven betalen, hebben immers voordeel bij correcte nettarieven. De netgebruikers verwachten een betrouwbaar, een efficiënt beheerd distributienet en een goede service.
Openbare raadpleging over de aanpassing van de tariefmethodologie 2015-2016
Op 4 mei 2016 is een openbare raadpleging gestart om de bestaande tariefmethodologie 2015-2016 te herzien. Met die tariefmethodologie stelden we de distributienettarieven van 2015 en 2016 vast.
 
Doel van de aanpassing?
We moeten de methodologie aanpassen omdat de elektriciteitsdistributienetbeheerders verplicht worden om de infrastructuur voor elektrische voertuigen te stimuleren. Het plan is dat vanaf dit jaar tot 2020 elke netbeheerder in zijn netgebied eerst oplaadpunten voor elektrische wagens laat installeren en deze daarna laat onderhouden en uitbaten. Dit jaar kan er overgegaan worden tot de uitbesteding voor de plaatsing van de eerste 500 oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Een vereiste in de regelgeving is dat de distributienetbeheerders er op toezien dat de kosten niet groter zijn dan de opbrengsten.
 
Wat is niet de bedoeling?
Het is niet de bedoeling om de distributienettarieven van 2016 aan te passen.
 
Nieuwe taak voor de distributienetbeheerders
Deze activiteiten zullen voor de netbeheerders nieuwe kosten en opbrengsten met zich meebrengen. We moeten daarom nieuwe regels en rekenmethodes opnemen om met deze specifieke activiteit rekening te houden in de tariefmethodologie. Hiervoor maken we een tarifair kader dat tijd en financiële ruimte geeft om de nieuwe oplaadpunten commercieel interessant te maken en waarbij we netbeheerders stimuleren om kostenefficiëntie blijven na te streven.

Consultatie