Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 14 10 2016
Inkomsten uit distributienettarieven 2017 liggen vast
Op 7 oktober 2016 hebben we voor elke aardgas- en elektriciteitsdistributienetbeheerder in Vlaanderen beslist welk totaalbedrag hij mag ontvangen uit zijn periodieke distributienettarieven in 2017.  Die periodieke distributienettarieven vormen een vergoeding voor het gebruik van het net, de meteropnames enz. Wij bepalen de inkomsten van de netbeheerders in functie van de kosten van de ondernemingen, meer bepaald volgens de werkwijze die u kunt nalezen in de tariefmethodologie 2017-2020.
                                                
Globaal liggen de toegelaten inkomsten in 2017 voor elektriciteit met 2,6 miljard euro ongeveer 4,1% boven het niveau van 2016. Ca. 62% van de inkomsten wordt voorzien voor exogene kosten. Dat zijn kosten waarover de distributienetbeheerder geen controle heeft.
                                                                                      
Het budget voor de exogene kosten m.b.t. de elektriciteitsdistributie 2017 ligt globaal ca. 8,6% of 125 miljoen euro hoger ten opzichte van 2016. Hiervoor zijn diverse redenen. Zo waren er in 2015 tekorten ontstaan die nu voor het eerst worden afgebouwd. De Eandis-distributienetbeheerders hadden bijvoorbeeld door een decreetswijziging niet-voorziene kosten voor de steuncertificaten.
 
De endogene kosten voor elektriciteit (kosten waarop de netbeheerder wel invloed heeft) dalen met ongeveer 2,4%. Dat is onder meer te danken aan de daling van de rentes op de financiële markt.
 
Voor aardgas stijgen de toegelaten inkomsten in 2017 globaal met 3,7% tot ca. 0,5 miljard euro, vooral door exogene kosten. Ongeveer 98% van deze inkomsten zijn bedoeld voor endogene kosten.
 
Meer detail vindt u in de nota op onze website.
 
We kennen de tarieven voor 2017 nog niet. De distributienetbeheerders moeten nu een tariefvoorstel voor 2017 opmaken en ter goedkeuring bij ons indienen.

U kunt de beslissingen over de toegelaten inkomens 2017 op onze website nalezen.