Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 08 10 2015
Doorrekening historische saldi vanaf 1 januari 2016
Een aanpassing van de tariefmethodologie werd beslist op 5 oktober (BESL-2015-49). Op basis hiervan zullen we de distributienettarieven voor 2016 bepalen. 

Door de aanpassing kunnen de historische exploitatiesaldi bij de distributienetbeheerders uit de jaren 2010 t.e.m. 2014 afgebouwd worden door verrekening in de distributienettarieven en dit vanaf 1 januari 2016. Na publieke consultatie en o.a. omdat de saldi zijn ontstaan over een termijn van vijf jaar (2010-2014), beslisten we in 2016 een eerste voorschot van 20% van de saldi door te rekenen. We willen de historische saldi over een periode van 5 jaar wegwerken. 

We publiceren ook het consultatieverslag (RAPP-2015-8) over de aanpassing van de tariefmethodologie. We evalueren hierin de opmerkingen die we ontvingen tijdens de consultatie over deze aanpassing van de tariefmethodologie.

Beslissing  

Consultatieverslag

Meer informatie over de doorrekening van de historische saldi