Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Indicatieve simulaties m.b.t. het jaarlijks effect van de doorrekening van de saldi 2010-2014 op het distributienettarief
Wij houden momenteel een consultatie over enkele aanpassingen aan de huidige tariefmethodologie 2015-2016 met het oog op de vaststelling van de distributienettarieven voor 2016 (CONS-2015-03). We stellen daarin voor om te beginnen met de afbouw van de historische exploitatietekorten of –overschotten bij de elektriciteit- en aardgasdistributienetbeheerders uit de periode 2010 tot en met 2014. Het zijn tekorten en overschotten die zijn ontstaan als een verschil tussen de inkomsten van de distributienetbeheerder uit zijn distributienettarieven en zijn kosten, toen de VREG de distributienettarieven nog niet vaststelde. We overwegen om ze over minstens drie jaar af te bouwen, te beginnen met een eerste verwerking van 1/3de van de saldi in de distributienettarieven van 2016. Na de doorrekening van deze historische correctie zal het distributienettarief – alle overige elementen gelijkblijvend – weer terugkeren naar het oorspronkelijke niveau.

Voor meer transparantie en om het gemakkelijker te maken om te reageren op de consultatie, voegen wij nu de resultaten van enkele simulaties toe over de invloed van de snelheid van de doorrekening van de saldi op de distributienettarieven. Er werden drie indicatieve simulaties uitgevoerd, voor een doorrekening van de saldi over 3, 5 en 10 jaar. We tonen het indicatief jaarlijks effect op de distributienettarieven exclusief BTW voor een aantal typegebruikers: gezinnen, bedrijven en prosumenten. Het zijn louter indicatieve cijfers waarbij we geen rekening gehouden hebben met andere zaken die de distributienettarieven vanaf 2016 kunnen beïnvloeden, zoals de afschaffing van de gratis kWh. Wij kunnen niet garanderen dat de bedragen in deze indicatieve simulaties later met het werkelijk jaarlijkse effect van de doorrekening van de saldi zullen overeenstemmen.

U kan uw schriftelijke opmerkingen op de consultatie tot en met 8 september 2015 indienen bij de VREG via email tarieven@vreg.be .
 
Openstaande vacatures