Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief bedrijven
23 DECEMBER 2014
 
Resultaten enquête bij bedrijven

Nog steeds voelt 20% van de bedrijven zich onvoldoende geïnformeerd over de vrijgemaakte energiemarkt, waarbij er geen significant verschil is tussen kleine en grote bedrijven. Na de continu dalende trend sinds 2009 zien we in 2014 voor het eerst een stijging, mogelijk te wijten aan de licht andere formulering van de vraag. 83% van de bedrijven denkt dat de vrijmaking van de energiemarkt voor hen positief is.

De bekendheid van de VREG is min of meer gestabiliseerd: in 2014 kent 86% van de bedrijven de VREG (tegenover 89% in 2013, 87% in 2012, 83% in 2011, 76% in 2010 en 65% in 2009).

Grotere bedrijven weten beter wat de VREG doet (63% versus 51%). De bekendheid is groter naarmate de jaarlijkse omzet van het bedrijf groter is en loopt op tot 98% voor de bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen euro. We zien hetzelfde bij bedrijven met hogere energiekost.

We zijn beter bekend bij bedrijven met een groen contract en bedrijven die hun factuur grondig nakijken.

Het gebruik van onze website door de bedrijven daalt lichtjes: 49% in 2014 tegenover 54% in 2013 en 57% in 2012. De website wordt meer bezocht door:

  • grote bedrijven
  • bedrijven met een omzet van meer dan 12,5 miljoen
  • bedrijven met elektriciteitskost die groter is dan €50.000 
  • bedrijven die hun eindafrekening grondig nakijken

91% is minstens tevreden over de bruikbaarheid van onze website, 90% over de betrouwbaarheid en 93% over de duidelijkheid.

U vindt nog veel meer informatie in het Enquêterapport

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Koning Albert II-laan 7 Sint-Joost-ten-Node 1210 Belgium

Disclaimer