Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
14 augustus 2013
 
Nieuwe consultatie: ontwerpmededeling Berekening van gemiddelde kost en controle op de doorrekening van de quotumkosten

Dit consultatiedocument, rond de procedure en berekening van de gemiddelde kost en de controle op de doorrekening van de quotumkosten groene stroom en WKK, is vandaag op de website gepubliceerd.

Historiek
Een eerste ontwerpversie van deze mededeling werd in de loop van november 2012 ter consultatie op de website gepubliceerd. Tijdens het verwerken van de reacties hierop werd duidelijk dat een nieuw decreet in voorbereiding was, met een diepgaande impact op de procedures die in de ontwerpmededeling werden beschreven. Daarom kon er geen definitieve mededeling opgesteld worden na de consultatieperiode en werd er ook geen verslag met de resultaten van de consultatie gepubliceerd.

Over het rapport rond de doorrekening van de kosten voor de certificatenverplichtingen door elektriciteitsleveranciers
Het rapport RAPP-2013-9 werd opgemaakt volgens de methode die opgelegd is door het Decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat betreft milieuvriendelijke energieproductie. Waarom? Het Decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie werd pas één dag voor de publicatie van het rapport van kracht.

Over de nieuwe ontwerpmededeling
Via deze nieuwe ontwerpmededeling - waarin de relevante opmerkingen uit de consultatie van november 2012 verwerkt werden - wil de VREG toelichten op welke manier hij zal omgaan met enkele nieuwe of aangepaste wettelijke opdrachten die uit het decreet van 28 juni 2013 voortvloeien rond de bepaling van de quotumkosten per leverancier en de controle op de doorrekening ervan.

Deze mededeling heeft als doel om de volgende zaken te verduidelijken:

  • Op welke manier de VREG de berekening van de gewogen gemiddelde kost uitvoert;
  • Hoe het rapport over de doorrekening van deze kosten zal opgesteld worden;
  • De mededeling gaat ook dieper in op de procedure en timing van het opstellen van deze rapporten. Hierbij wordt rekening gehouden met momenten van terugkoppeling. De leveranciers zullen enerzijds betrokken worden bij het opstellen van het rapport en anderzijds ook inzicht verkrijgen in het definitieve eindresultaat vooraleer dit aan de minister wordt overgemaakt en op de site van de VREG wordt gepubliceerd;
  • Er wordt ook duiding gegeven bij het proces dat de controle op de vermelding op de factuur en de mogelijke verdere boeteprocedure, zoals bepaald in het Energiedecreet, regelt.
Opmerkingen?
U kan uw opmerkingen ten laatste op 11 september 2013 overmaken aan dirk.vanevercooren@vreg.be met als onderwerp 'Consultatie mededeling quotumkost’. Na afsluiting van de consultatieperiode zal de VREG een consultatieverslag publiceren, waarin de ontvangen opmerkingen anoniem weergegeven worden en waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de VREG met de opmerkingen omgegaan is en waarom.

Ontwerpmededeling
Delen via:
Nieuwe consultatie: ontwerpadvies over de omzetting van de Energie-efficiëntierichtlijn en een voorstel tot wettelijk kader voor slimme meters
De VREG publiceerde vandaag een consultatiedocument rond de omzetting van de Energie-efficiëntierichtlijn en een voorstel voor een wettelijk kader voor slimme meters.


In dit ontwerpadvies geeft de VREG zijn visie en doet hij een voorstel voor de omzetting van de artikelen die gerelateerd zijn aan de energiemarkt. Dit advies is daarom beperkt tot de bepalingen die relevant zijn voor de energiemarkt, namelijk de artikelen 2, 9, 10, 11, 15, Bijlagen VII, XI en XII van de Energie-efficiëntierichtlijn. Daarnaast voorziet het ontwerpadvies in een voorstel voor een wettelijk kader voor slimme meters.

Opmerkingen rond de wijzigingen voorgesteld aan het Energiedecreet?
U kan uw opmerkingen tot en met 30 augustus 2013 overmaken aan dirk.vanevercooren@vreg.be met als onderwerp 'Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn'.

Opmerkingen in verband met de overige bepalingen?
U kan uw opmerkingen tot en met 11 september 2013 overmaken aan dirk.vanevercooren@vreg.be met als onderwerp 'Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn'.

Na afsluiting van de consultatieperiode zal de VREG een consultatieverslag publiceren, waarin de ontvangen opmerkingen anoniem weergegeven worden en waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de VREG met de opmerkingen omgegaan is en waarom.

Advies ter consultatie

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer