Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 06 11 2015
Raadpleging aanpassing tariefmethodologie m.b.t. distributienettarieven na fusie of (partiële) splitsing distributienetbeheerders
We organiseren een openbare raadpleging over een aanpassing die we willen doen aan de huidige tariefmethodologie 2015-2016. We krijgen momenteel vragen van distributienetbeheerders en hun werkmaatschappijen over de vaststelling van de distributienettarieven na fusies of (partiële) splitsingen. We willen een rechtszeker tarifair regulatoir kader maken waarbinnen toekomstige fusies of (partiële) splitsingen mogelijk zijn.

De hypothese van een fusie of een (partiële) splitsing van distributienetbeheerders werd tot nu niet behandeld in de tariefmethodologie. De huidige methodologie gaat uit van één toegelaten inkomen per distributienetbeheerder. Dit wordt dan omgezet in één periodiek distributienettarief per distributienetbeheerder, samen met niet-periodieke distributienettarieven per netbeheerder. Deze raadpleging bevat daarom een voorstel van de wijze waarop we de distributienettarieven zullen vaststellen voor het geval er in de toekomst een fusie of (partiële) splitsing van distributienetbeheerders komt.
 
Deze consultatie loopt van 6 november tot en met 3 december 2015. We kiezen voor een beperkte consultatietermijn omdat de omvang van de consultatietekst relatief beperkt is. Tegelijk willen we hier zo spoedig als mogelijk op een transparante wijze over beslissen, in het voordeel van alle betrokken actoren.
Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun opmerkingen t.e.m. 3 december mailen naar tarieven@vreg.be met als onderwerp CONS-2015-04.