Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
02 juli 2013
 
Certificatendatabank weer beschikbaar

De certificatendatabank is opnieuw beschikbaar. Deze was sinds vrijdagavond 28 juni offline gehaald omdat we een aantal wijzigingen aan het systeem doorvoerden.

Delen via:
Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten gesplitst in steuncertificaten en garanties van oorsprong

Eén certificaat kon tot nu toe voor 2 functies worden gebruikt: enerzijds door elektriciteitsleveranciers om te voldoen aan de jaarlijkse certificatenverplichting (steuncertificaat) en anderzijds ter staving van de levering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (garantie van oorsprong). Elk van deze 2 functies kon apart worden gevalideerd (vernietigd).

Vanaf nu vindt u deze 2 functies niet langer op eenzelfde certificaat, maar vormen ze elk een eigen, verschillend instrument: enerzijds het steuncertificaat en anderzijds de garantie van oorsprong (GvO). Een productie-installatie ontvangt een hoeveelheid steuncertificaten naargelang de wettelijke hoeveelheid berekende benodigde steun, en een hoeveelheid bruikbare garanties van oorsprong overeenkomstig de geïnjecteerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmte-krachtkoppeling.

In de certificatendatabank zijn alle bestaande certificaten die zowel een steunfunctie als een GvO-functie hadden nu gesplitst in afzonderlijke steuncertificaten en garanties van oorsprong.

Het vroegere transactietype ‘standaardverkoop’ is nu opgesplitst in 2 aparte transactietypes: ‘verkoop steuncertificaten’ en ‘verkoop garanties van oorsprong’. Dat geldt enkel voor de nieuwe transacties die vanaf nu worden aangemaakt. Oude standaardverkopen blijven ongewijzigd zichtbaar.

De automatische verkoop voor eigenaars van zonnepanelen heeft enkel betrekking op de steuncertificaten. Garanties van oorsprong blijven bij automatische verkoop dus beschikbaar in de portefeuille van de eigenaar. Alle eigenaars van zonnepanelen die hun steuncertificaten tegen minimumsteun aan de netbeheerder willen verkopen, kunnen nu dus gebruik maken van de automatische verkoop. Eigenaars van zonnepanelen kleiner dan 10 kW ontvangen geen garanties van oorsprong. Voor hen verandert deze splitsing dus niets.

> Waartoe dienen steuncertificaten?

> Meer informatie over het systeem van garanties van oorsprong?

Delen via:
Nieuw steunsysteem voor installaties vanaf 2013

De databank werd aangepast zodat nu ook voor installaties vanaf 2013 correct groenestroom- en warmtekrachtcertificaten kunnen worden aangemaakt. Daarvoor is immers meer dan 1.000 kWh elektriciteitsproductie (groene stroom) of besparing van primaire energie (WKK) nodig voor 1 certificaat. De zogenaamde “bandingfactor” bepaalt voor elke technologie hoeveel nodig is.

Voor zonnepanelen van maximaal 10 kW in dienst genomen in 2013 is momenteel 4.348 kWh elektriciteitsproductie nodig voor één groenestroomcertificaat. Die hoeveelheid kan bovendien halfjaarlijks worden geactualiseerd. Nu de databank werd aangepast keuren we de aanvraagdossiers van installaties uit 2013 zo snel mogelijk goed.

> Toelichting bij het nieuwe systeem voor zonnepanelen

> Meer informatie over de berekening voor zonnepanelen

> Meer informatie over de concrete toepassing van het nieuwe steunsysteem voor  warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten voor alle energiebronnen met uitzondering van zonne-energie, vindt u in de mededeling MEDE-2013-3.

Delen via:
Vernieuwde algemene voorwaarden voor gebruik van de certificatendatabank

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de certificatendatabank zijn gewijzigd. Deze aanpassing is er enerzijds gekomen om een aantal elementen te actualiseren en te verduidelijken, anderzijds weerspiegelen de algemene voorwaarden nu de nieuwe voorwaarden van de Association of Issuing Bodies ( AIB). Via de hub van de AIB worden garanties van oorsprong op betrouwbare wijze uitgewisseld tussen Vlaanderen en andere Europese landen en de andere Belgische gewesten. De nieuwe algemene voorwaarden voor gebruik van de certificatendatabank zijn afgestemd op de voorwaarden die de AIB kan bieden.

Wie de eerstvolgende keer inlogt na deze aanpassingen zal de nieuwe algemene voorwaarden eerst moeten aanvaarden vooraleer opnieuw toegang te krijgen tot de certificatendatabank.

> Meer informatie over internationale handel in groene stroom?

Delen via:
Cijfer van de maand
226.076
het aantal PV-intallaties in Vlaanderen (begin juni 2013)
Vraag het aan de VREG
Op welk moment verander ik als PV-eigenaar best van leverancier? Op welk moment laat ik best een aanpassing aan de elektriciteitsmeter doen (wijziging van een tweevoudige naar een enkelvoudige meter)?
Deze e-mail is verzonden naar fanny.schoevaerts@vreg.be. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer