Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 14 04 2016
Consultatieverslag servicecheck
Van december 2015 tot februari 2016 liep op vreg.be een openbare raadpleging over de toekomstige invulling van de servicecheck. Op basis van de antwoorden van de belanghebbenden en nieuwe inzichten werkten we de visie voor de toekomst van de servicecheck uit in een verslag.
 
Het verslag geeft een overzicht van de antwoorden uit de raadpleging en de conclusies die wij eruit trekken voor de toekomst van dit instrument.
 
We zien zowel verbeteringen en aanpassingen op korte, middellange en lange termijn.
 
Korte termijn (juli 2016)
Enkele kleine aanpassingen in de servicecheck:
  • betere toegang en minder overbodige informatie
  • verbetering van de lay-out binnen de huidige structuur (vragen herschikken, tabelvorm optimaliseren en visuele verbeteringen)
  • toevoeging van een infografiek die de evolutie van de klachtenindicator van de leverancier weergeeft ten opzichte van het gemiddelde van alle leveranciers
  • de link vanuit de V-test duidelijker maken door in de detailweergave van de V-test de koppeling te verduidelijken.
Middellange termijn (april 2017)
Tussen juli 2016 en april 2017 zullen we de nieuwe indicatoren bespreken met de energieleveranciers en zal voldoende tijd voorzien worden om eventuele aanpassingen in te voeren. Naar verwachting zal dan in april 2017 de nieuwe Servicecheck starten.
 
Lange termijn (januari 2019)
Eind 2017 plannen we een evaluatie van de vernieuwingen in de Servicecheck. We zullen kijken of de aanpassingen voor de gebruiker relevant en nuttig waren. We zullen ook evalueren of verdere ontwikkelingen nuttig en/of gewettigd zijn door vernieuwde interesse in de Servicecheck. Mogelijke verdere ontwikkelingen zijn dan een “redesign” en het werken met een indicator die een aantal ‘positieve’ aspecten van de dienstverlening weegt en in één cijfer weergeeft.
 
Consultatieverslag