Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief zonnepanelen - 12 03 2015
Update bandingfactoren
Onze collega’s van het Vlaams EnergieAgentschap VEA hebben opnieuw de bandingfactoren voor zonnepanelen herberekend voor een continu rendement van 5% op de investering. De geactualiseerde bandingfactoren gelden voor de elektriciteitsproductie vanaf 27 maart 2015.

Voor zonnepanelen > 10 kW verschillen de nieuwe bandingfactoren weinig van de vorige. 

Voor installaties ≤ 10 kW zijn de verschillen door het inrekenen van het prosumententarief wel aanzienlijk. Zij krijgen nu sneller groenestroomcertificaten: 
  • Voor installaties in dienst genomen in 2013 is 1.222 kWh nodig voor één certificaat; voordien was dit 11.806 kWh
  • Installaties van de eerste helft van 2014 hebben nu genoeg aan 1.328 kWh in plaats van voorheen 25.381 kWh
  • Voor de installaties uit de tweede helft van 2014 worden nu ook groenestroomcertificaten toegekend, en dat voor elke 1.647 kWh elektriciteitsproductie. Tot nu toe ontvingen deze installaties geen groenestroomcertificaten
  • Voor installaties in dienst genomen vanaf 1 januari 2015 is er nog geen nieuwe berekening. Zij krijgen voorlopig nog geen groenestroomcertificaten. Later worden ook voor deze installaties de bandingfactoren geactualiseerd. Let wel, de Vlaamse Regering heeft op vrijdag 13 februari 2015 de afschaffing van de projectcategorie tem 10 kW principieel goedgekeurd (Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling). 
Zonnepanelen uit 2013, 2014 en 2015 kunnen nog altijd bij de VREG worden aangemeld om groenestroomcertificaten te ontvangen. Er is geen termijn waarbinnen de aanmelding moet gebeuren. U hebt recht op groenestroomcertificaten vanaf de meterstand die werd opgenomen in uw volledig en conform AREI-keuringsverslag.

Als u in het verleden geen productiemeter plaatste (bv. omdat u niet in aanmerking kwam voor (voldoende) groenestroomcertificaten) kan u dat nu nog altijd doen. Er moet een nieuwe keuring gebeuren en u ontvangt groenestroomcertificaten vanaf de meterstand uit dat nieuwe keuringsverslag. 

Een overzicht van alle bandingfactoren

Meer informatie over hoe de berekening precies verloopt 

Meer informatie over de berekening van de bandingfactoren door het VEA