Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 07 04 2016
GroenCheck - controleer nu of uw stroom groen was in 2015
Als u een groen elektriciteitscontract hebt, beloofde uw leverancier om uw verbruik te dekken met groene stroom. Maar heeft hij die belofte ook waargemaakt?
 
Via de GroenCheck, een online module op vreg.be, kan u nakijken of uw elektriciteitsleverancier de laatste 12 maanden groene dan wel grijze stroom leverde op uw afnamepunt.
 
Aan de hand van uw EAN code wordt duidelijk of uw leverancier voldoende garanties van oorsprong bij ons inleverde om de beloofde groene stroom te bewijzen. Een garantie van oorsprong is het wettelijk Europees bewijsstuk voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
 
De resultaten van de gecontroleerde maand ziet u telkens drie maanden later in de GroenCheck. We hebben hiervoor zoveel tijd nodig omdat er maandelijks heel wat controles moeten gebeuren. Via deze controle zijn we zeker dat voor elke beloofde megawattuur groene stroom een garantie van oorsprong wordt ingediend. Ook kan de groene stroom die door een garantie van oorsprong wordt gedekt, maar 1 keer worden gebruikt.
 
We hebben de controles voor december 2015 afgerond. U kan nu de GroenCheck uitvoeren en de resultaten voor het volledige jaar 2015 bekijken.  
 
Het Duitse milieuagentschap UBA ziet in de Vlaamse GroenCheck een interessante “Goede praktijk” en nodigt ons uit om deze voor te stellen op haar jaarlijkse symposium over stroomherkomststaving. Het is niet de eerste keer dat er buitenlandse interesse is voor onze Vlaamse tool. Afgelopen jaren gaven we op verschillende internationale studiedagen een presentatie over de GroenCheck. Dit illustreert de kracht en het potentieel van onze aanpak.
Controleer een laatste keer of u gratis elektriciteit kreeg
Sinds 1 januari 2016 is de toekenning van de gratis elektriciteit afgeschaft. Voor 2015 had u wel nog recht op deze korting. 
 
Bent u een huishoudelijk afnemer en bent u op een adres gedomicilieerd in het Vlaams gewest, dan raden wij u aan om uw jaarafrekening voor dat adres nog eens goed na te kijken. Uw leverancier moet u de korting voor gratis elektriciteit voor het jaar 2015 toekennen op de eerste afrekeningsfactuur na 1 mei 2015. Deze afrekeningsfactuur kan een jaarafrekening zijn naar aanleiding van de jaarlijkse meteropname of een eindafrekening omdat u verhuisde of van leverancier veranderde. 
  • U hebt uw jaarafrekening in 2015 al voor 1 mei 2015 ontvangen? Dan ontvangt u de gratis hoeveelheid elektriciteit voor 2015 pas op uw jaarafrekening in 2016 (ten laatste op 30 april).
  • U hebt uw jaarafrekening of een eindafrekening na 1 mei 2015 ontvangen? Dan moet u de gratis elektriciteit op deze afrekeningsfactuur terugvinden. Als dat niet het geval is, moet u dit melden aan uw leverancier zodat dit kan rechtgezet worden.
De eenheidsprijs die door de VREG berekend werd voor 2015 bedraagt 19,01703 eurocent/kWh exclusief btw.
 
Stel dat uw gezin bestaat uit 4 personen. Dan hebt u voor 2015 recht op 500 kWh gratis stroom, namelijk 100 kWh per gezin en 100 kWh per gezinslid. Dat komt overeen met een korting van 100,79 euro:
500 kWh gratis elektriciteit x 19,01703 eurocent/kWh x 1,06 (btw) = 100,79 euro

Woont u alleen, dan krijgt u 200 kWh x 19,01703 eurocent/kWh x 1,06 = 40,32 euro.
Samenwonenden zonder kinderen krijgen 60,47 euro.
 
Als u geen of te weinig gratis elektriciteit krijgt, ligt dat vaak aan verouderde gegevens over uw gezinssamenstelling in het rijksregister of aan het feit dat u intussen verhuisde.
Neem contact op met de leverancier die u beleverde op 1 april 2015 om de fout recht te zetten. Hij zal u eventueel vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot uw gezinssamenstelling.
U moet binnen een maand de ontbrekende gratis elektriciteit toegekend krijgen. Dat gebeurt via een aparte creditnota of via een verrekening met uw volgende factuur.

Dit recht geldt niet voor KMO’s en grote bedrijven. Zelfstandigen hebben geen recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit als zij met hun gezin in een woning gedomicilieerd zijn, maar een professioneel contract hebben afgesloten.