Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 06 11 2015
Marktmonitor 2015
Volgens onze jaarlijkse enquête bij 1000 gezinnen en 1000 bedrijven veranderde 63% van de gezinnen ooit al van elektriciteitsleverancier. Gemiddeld wisselden de gezinnen 1,8 keer van leverancier sinds de opening van de energiemarkt. De groep van actieve consumenten neemt toe, terwijl men ook binnen deze groep blijft overschakelen. Dit nuanceert de kritiek dat het telkens dezelfde relatief kleine groep van klanten zou zijn die van energieleverancier verandert. De bedrijven waren zelfs nog nooit zo actief als in 2015. En dat ondanks het feit dat bedrijven – net als de gezinnen – erg tevreden zijn over hun energieleverancier.
 
Helaas blijken vooral de lage inkomens en de nog altijd passieve klanten het minst geneigd over te stappen, hoewel zij het meest baat zouden hebben bij een bewuste keuze voor een goedkopere energieleverancier.
 
De prijs blijft de belangrijk motivatie en een besparing van 100 euro zou veel klanten aanmoedigen tot een overstap. En die bereidheid tot overstappen is juist nodig om de prijs scherp en de dienstverlening klantvriendelijk te houden. Het prijsvoordeel dat gezinnen kunnen doen door over te stappen naar de laagste prijs loont nog altijd de moeite: de besparing is 84 euro voor elektriciteit en 196 euro voor aardgas (september 2015).
Het prijsvoordeel voor bedrijven is ongeveer 727 euro voor elektriciteit en 844 euro voor aardgas (september 2015).
 
9 op 10 gezinnen met een aardgascontract heeft dezelfde leverancier voor elektriciteit en gas. 84% is wel op de hoogte dat ze verschillende leveranciers kunnen kiezen. De belangrijkste redenen zijn echter het gemak (70%) en het feit dat 63% denkt dat dit voordeliger is. Het levert echter nog altijd op om alle prijzen te vergelijken. De gemakkelijkste oplossing is niet altijd de voordeligste!
 
Dit jaar vroegen we voor het eerst naar de interesse in extra diensten van de energieleverancier. De helft van de bedrijven geeft aan hier een meerwaarde in te zien, de andere helft zegt niet geïnteresseerd te zijn. Bij de gezinnen is er voorlopig geen grote bereidheid om te betalen voor extra diensten.
 
In de marktmonitor hebben we alle energiecontracten op de markt gerangschikt van goedkoop naar duur. Het valt op dat veel energieleveranciers zowel contracten aanbieden aan de goedkope als aan de dure kant van de markt. Het komt er bij het sluiten van een contract op aan om goed uit te kijken of  het wel het gewenste contract is dat ondertekend wordt. Datzelfde geldt ook voor het vergelijken van het huidige contract met de aanbiedingen op de markt.