Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 24 11 2016
Bevat uw factuur de juiste informatie?
Elektriciteits- en aardgasleveranciers in Vlaanderen zijn verplicht om een aantal informatieve elementen op uw factuur te vermelden.  Zo moet u op uw factuur kunnen zien:
  • uit welke energiebronnen uw elektriciteit is opgewekt (de ‘brandstofmix’).
  • hoeveel elektriciteit en aardgas u de afgelopen drie jaar verbruikte
  • hoeveel u betaalt voor de ‘bijdrage Energiefonds’, de Vlaamse energieheffing.
In de loop van 2016 voerden we hierop een controle uit. Elke Vlaamse leverancier moest maximaal drie facturen voorzien: een eindafrekening en slotafrekening voor een gezin (huishoudelijke klant) en een eindafrekening voor een jaargelezen professionele klant. De verplichting verviel als ze voor één van deze groepen minder dan vijftig klanten beleverden. De facturen werden willekeurig geselecteerd.
 
Uit de resultaten bleek dat een steekproef nodig was. Verschillende leveranciers toonden op hun factuur geen brandstofmix en enkele anderen deden dit niet correct. Ook de verbruikshistoriek vertoonde bij een aantal leveranciers gebreken. Voor een deel hiervan ontbraken de gegevens van de distributienetbeheerder om de historiek te kunnen weergeven. In andere gevallen was de vermelding niet of onvoldoende door de leverancier voorzien. Een overgrote meerderheid van de leveranciers vermeldde de bijdrage Energiefonds wel correct op de factuur. Bij enkele leveranciers werd een opmerking gemaakt over de manier waarop de bijdrage vermeld was, terwijl bij drie leveranciers de vermelding geheel ontbrak.
 
De leveranciers moeten zich bij ons verantwoorden en nalatigheden meteen aanpassen. Wij volgen dit verder op.
 
Heeft u het gevoel dat er op uw factuur bepaalde informatie ontbreekt? Neem dan contact met uw energieleverancier om dit na te vragen.