Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 27 10 2016
Belanghebbendenoverleg
Op 3 oktober ging ons recentste beleidsplatform door.  
 
Op het beleidsplatform geven we aan onze belanghebbenden toelichting bij de stand van zaken van een aantal lopende regulatoire initiatieven. We lichten bondig de belangrijkste inhoudelijke elementen of discussiepunten toe. We geven aan welke stappen we nog zullen zetten in deze dossiers en meer specifiek wanneer en op welke manier de belanghebbenden input kunnen geven bij de lopende initiatieven (via een openbare consultatie, via deelname aan een overlegvergadering, …).
 
Volgende agendapunten kwamen aan bod:
  • Evaluatie van het vorige beleidsplatform: terugblik op de belangrijkste opmerkingen over de nieuwe aanpak van het beleidsplatform.
  • Voorstel van decreet tot hervorming van de VREG: korte toelichting bij de voorziene wijzigingen, opgenomen in het decreetsvoorstel dat momenteel voorligt in het Vlaams Parlement.
  • Stand van zaken tarieven: toelichting over tariefmethodologie 2017-2020 en consultatie over nieuwe tariefstructuur
  • Stand van zaken actualisatie technische reglementen distributie elektriciteit en gas: hoe zullen de nieuwe MIG-processen in de technische reglementen worden verankerd?
  • Aansluitingen met flexibele toegang: aanpak van een studie over de modaliteiten van beperking van nettoegang voor producenten
Slides van de toelichting
 
Het volgende beleidsplatform gaat door op 28 november 2016 om 14u in het Auditorium op de eerste verdieping van het Ferrarisgebouw (zaal 1G20), Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
 
Geïnteresseerd om ook deel te nemen aan het beleidsplatform? Schrijf u vóór 2 november in via volgend webformulier: www.vreg.be/nl/inschrijving-lijst-beleidsplatform
Aantal leverancierswissels blijft stijgen
In de eerste negen maanden van 2016 wisselden al 553.069 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dit is meer dan in het hele jaar 2015, toen in totaal 513.525 leverancierswissels plaatsvonden. Hierdoor overschrijdt de switchgraad van 2016 met 16,46% nu al de totale switchgraad van 2015 (15,39%).

Opmerkelijk dit jaar is de verhoogde wisselactiviteit bij de gezinnen, die met een totaal switchpercentage van 15,87% nu al met grote waarschijnlijkheid afstevent op een recordjaar. De wisseldynamiek bij de bedrijven vindt met een huidig totaal van 19,04% aansluiting bij het uitzonderlijk hoge niveau van vorig jaar (24,30%).

Ook voor aardgas maakten al meer gezinnen en bedrijven vóór oktober 2016 de overstap naar een andere leverancier dan in heel het jaar 2015. Dit jaar telden we tot nog toe 394.701 wissels ten opzichte van 363.509 wissels in de loop van heel 2015. Hierdoor overstijgt de switchgraad van 2016 met 18,85% nu al het jaartotaal van 2015 (17,70%). De gezinnen zijn met een totaal switchpercentage van 18,36% ook voor gas dit jaar actiever dan ooit. De bedrijven vertonen met een huidig totaal percentage van 21,74% eveneens een hoge wisselactiviteit, maar het valt te betwijfelen of we het recordcijfer van 2015 (29,30%) zullen evenaren.

Wil u meer inzicht krijgen in de gedragingen van gezinnen en bedrijven die achter deze cijfers schuilgaan? Dan verwijzen we u graag naar onze jaarlijkse marktmonitor, die wij op vrijdag 4 november publiceren en aan de pers voorstellen.