Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 21 06 2016
Consultatie over de herziening van de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven (capaciteitstarief)
We lanceren een openbare raadpleging over de herziening van de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven voor elektriciteit. Deze tarieven worden gebruikt bij de opmaak van deenergiefactuur door de energieleverancier. De tariefstructuur maakt deel uit van de tariefmethodologie. Op basis van de methodologie worden de tarieven berekend.  Een aanpassing van de tariefstructuur heeft dus een impact op de wijze waarop de distributienettarieven berekend worden. Deze wijziging aan de structuur van de tarieven kan een belangrijke financiële impact hebben op bepaalde klantengroepen. De consultatie heeft betrekking op de basisprincipes voor afname en injectie van elektriciteit (periodieke tarieven).

Wij willen met deze consultatie de principes van een eventuele tariefstructuurhervorming aftoetsen. Ook willen we onderzoeken of er een draagvlak is voor een capaciteitstarief voor de netgebonden kosten. De consultatie loopt van 20 juni 2016 tot en met 30 september 2016.

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Kathy Van Damme of Thierry Van Craenenbroeck, via het e-mailadres tarieven@vreg.be of telefonisch via het gratis nummer 1700 (kies 3 ‘Andere vraag’).
Piek in de wisselactiviteit bij gezinnen en bedrijven in mei
Wisselen van energieleverancier
Terwijl de – weliswaar hoge – switchgraad in maart en april nog nauw aansloot bij de wisselactiviteit in dezelfde maanden van het voorbije jaar, maakt deze een spectaculaire klim in mei. Met 2,51% bereikt het wisselen van elektriciteitsleverancier veruit het hoogste niveau ooit in een meimaand.
Zowel de activiteitsgraad van de gezinnen (2,53%) als de kleine bedrijven (2,45%) ligt opmerkelijk hoger dan in mei de voorbije jaren.
Ook voor aardgas wisselden in mei nooit meer gezinnen en kleine bedrijven dan in 2016: 3%. 
Voor de gezinnen ligt de activiteitsgraad op 3,04%, het hoogste niveau ooit. De switchgraad van de kleine bedrijven piekt met 2,75%. 
Zowel bij elektriciteit als bij aardgas speelt de groepsaankoop van de provincies Oost- en West-Vlaanderen een belangrijke rol.

Marktaandelen
De hoge switchcijfers hebben een invloed op de evolutie van de marktaandelen elektriciteit.  In mei is de grootste winst voor de 2 winnaars van de groepsaankoop van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Elegant ziet zijn algemeen marktaandeel elektriciteit stijgen met 0,93 procentpunten; Eneco met 0,17 procentpunten. De derde grootste stijger in mei is Total Gas&Power (+ 0,09 procentpunten) dat zich, in tegenstelling tot Elegant en Eneco, enkel richt op de markt van de kleine bedrijven. De vijf grootste leveranciers zien hun marktaandeel daarentegen dalen. Lampiris, Engie Electrabel en EDF Luminus tekenen het grootste verlies aan marktaandeel op met een daling van respectievelijk 0,39, 0,37 en 0,19 procentpunten.

Ook in de aardgasmarkt boekt Elegant de grootste winst. Hun marktaandeel neemt aanzienlijk toe met 1,58 procentpunten. Zij worden gevolgd door Direct Energie, Total gas&power en Comfort Energy, waarvan het marktaandeel beperkter stijgt met respectievelijk 0,04 en tweemaal 0,03 procentpunten. 
De grootste verliezers zijn ook hier de grote spelers: Lampiris, Engie Electrabel en eni gas&power verliezen met respectievelijk 0,67, 0,36 en 0,19 procentpunten.