Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 28 09 2016
Nieuwe certificatendatabank vanaf 14 november 2016
Vanaf 14 november 2016 wordt onze bestaande certificatendatabank vervangen door een nieuwe toepassing.  De nieuwe toepassing moet zorgen voor een groter gebruiksgemak en de IT-veiligheid versterken.
 
De gebruikers van de certificatendatabank zijn alle eigenaars van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest,  met uitzondering van de eigenaars van zonnepanelen. Die laatsten kunnen vanaf 14 november terecht bij een nieuw webportaal van Eandis/Infrax (zie hieronder).
 
Net als vroeger kunnen deze gebruikers in de databank hun certificaten en garanties van oorsprong op elk moment raadplegen, verkopen of inleveren. Garanties van oorsprong kunnen ook worden uitgevoerd naar het buitenland via de Hub van AIB die gekoppeld is aan de certificatendatabank.

Overgangsfase
Om de overgang mogelijk te maken zal de bestaande certificatendatabank niet meer beschikbaar zijn vanaf 31 oktober 2016. Tussen 31 oktober en 13 november 2016 is geen toekenning, verhandeling en inlevering van steuncertificaten en garanties van oorsprong mogelijk.
Webportaal voor zonnepaneleneigenaars bij Eandis/Infrax vanaf 14 november
Vanaf 14 november 2016 wordt de netbeheerder het unieke aanspreekpunt voor alles wat met zonnepanelen te maken heeft. Vanaf dan kunnen zonnepaneleneigenaars de meterstanden van de productiemeter en alle wijzigingen in hun dossier melden aan Eandis of Infrax. Ze kunnen er ook met al hun vragen terecht.
De centralisering van alle administratie bij Eandis/Infrax is de efficiëntste en meest logische keuze. De netbeheerder staat vandaag al in voor de opname van de meterstanden van het  elektriciteitsverbruik en voor de uitbetaling van de groenestroomcertificaten aan de eigenaars van zonnepanelen. Door hem ook verantwoordelijk te maken voor de groenestroom-meterstanden van zonnepanelen, kan hij het volledige traject opvolgen en kan de eigenaar van zonnepanelen op één plaats terecht met al zijn vragen. De volledige administratie wordt zo eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger.
Alle eigenaars van zonnepanelen en alle installateurs werden hiervan persoonlijk ingelicht, met praktische informatie over de overgang. 

Overgangsfase
Vanaf 10 oktober 2016 worden alle gegevens overgezet naar het nieuwe webportaal. Vanaf 10 oktober tot 13 november is het daarom even niet mogelijk om groenestroomcertificaten aan te vragen of om uw e-ID registratie in orde te brengen. Dit kan u wel opnieuw doen vanaf 14 november maar dan in het nieuwe webportaal voor zonnepaneleneigenaars bij Eandis of Infrax.