Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 26 03 2015
Update markt- en prijsstatistieken februari 2015
Wisselen van energieleverancier

Na de erg hoge wisselactiviteitsgraad in januari 2015 valt de globale activiteitsgraad inzake het wisselen van elektriciteitsleverancier in februari met 0,94% terug tot een niveau net onder dat van februari 2012 (1,05%) en februari 2014 (1,04%).
Opnieuw is het de niet-huishoudelijke markt die ook in februari een hoge activiteit laat optekenen. Met 1,49% is de activiteitsgraad duidelijk hoger dan in dezelfde maand in de voorgaande jaren (in 2012 1,30% en in 2014 1,13%). Enkel in 2013 was de activiteitsgraad nog 0,34 procentpunten hoger.
Voor de huishoudelijke elektriciteitsmarkt is de activiteitsgraad 0,81%. Dit niveau is erg laag in vergelijking met de voorgaande jaren (in 2012 1,00%, in 2013 1,45% en in 2014 1,02%).
Net zoals voor elektriciteit daalt de globale activiteitsgraad wat wisselen van aardgasleverancier betreft in februari sterk ten aanzien van  januari 2015. Toch is in februari deze globale activiteitsgraad met 1,50% toch nog hoger dan deze in dezelfde maand in 2012 (1,42%) en 2014 (1,21%). 
Voor het huishoudelijk segment ligt de activiteitsgraad op 1,34%. De grootste invloedsfactor hier is vermoedelijk - net zoals bij elektriciteit - de groepsaankoop van Test-Aankoop.
Voor de niet-huishoudelijke aardgasmarkt bedraagt de activiteitsgraad in februari 2,49%, een hoog cijfer. Mogelijk ten gevolge van de gunning van nieuwe contracten voor levering van elektriciteit en aardgas aan veel gemeenten.
Marktaandelen
Dit alles weerspiegelt zich in de evolutie van de marktaandelen elektriciteit. In februari is de grootste winst voor Elegant met een stijging van hun algemeen marktaandeel elektriciteit van 0,14 procentpunten. Ook EDF Luminus en Electrabel Customer Solutions (ECS) mochten beiden een toename van hun marktaandeel optekenen, respectievelijk met 0,05 en 0,03 procentpunten.
Voor de globale aardgasmarkt is het Elegant dat het marktaandeel het sterkst ziet stijgen (met 0,24 procentpunten). Verder is er ook een positieve evolutie voor het marktaandeel van ECS en EDF Luminus, beiden met 0,09 procentpunten.
In het huishoudelijk marktaandeel zien we dat ECS en Elegant de grootste positieve verandering kunnen optekenen met een stijging van 0,12 en 0,28 procentpunten.
Prijsanalyses

De prijsanalyses bewijzen dat de concurrentie op de elektriciteits- en aardgasmarkt nog lang niet aan het bekoelen is.
De gemiddelde besparing die klanten kunnen doen door over te stappen is  nog altijd de moeite waard. Huishoudelijke klanten kunnen gemiddeld voor elektriciteit € 73,07 per jaar en voor aardgas € 139,97 per jaar besparen door over te stappen naar de goedkoopste leverancier.
Kleinzakelijke klanten (kmo's met een elektriciteitsfactuur tot ongeveer € 10.000/jaar en een aardgasfactuur tot ongeveer €6.500/jaar) kunnen gemiddeld voor elektriciteit nog € 859,03 en voor aardgas € 624,82 besparen op jaarbasis.
De gemiddelde besparing is het verschil tussen de gewogen gemiddelde prijs van de contracten en de gewogen gemiddelde laagste prijs op basis van de V-test® - gegevens februari 2015.

Markt steuncertificaten en garanties van oorsprong
Op de certificatenmarkt voor groenestroomcertificaten (GSC) lagen zowel de bilateraal verhandelde hoeveelheid GSC (291.859) als de gemiddelde transactieprijs (89,71 EUR/GSC) op een normaal niveau in februari. Het aantal aan de netbeheerders verkochte GSC aan minimumsteun lag met 140.287 wel vrij hoog voor een februarimaand.
Er werden in februari 1.281.776 garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie verkocht aan gemiddeld 0,17 EUR/MWh. Dit is een laag verhandeld volume aan een vrij hoge gemiddelde prijs. De volumes geïmporteerde GOs (1.418.260) en geëxporteerde GOs (688.877) waren laag t.o.v. de voorbije maanden.
De gemiddelde transactieprijs voor bilaterale transacties van warmte-krachtcertificaten (WKC) bleef een dalende trend vertonen in februari: 21,73 EUR/WKC bij een verkochte hoeveelheid van 258.757 WKC. Dit weerspiegelt zich in het op één na (december 2014) grootste maandvolume geregistreerde verkopen aan minimumsteun (471.754). De stijgende tendens is duidelijk.
Opvolging leveranciers met VREG vergunning 2015
Artikel 3.2.16 van het Energiebesluit verplicht de leveranciers om jaarlijks verslag uit te brengen om aan te tonen dat ze nog altijd aan de voorwaarden van het Energiebesluit voldoen. Om de verzameling en verwerking van deze gegevens te structureren hebben we ook dit jaar een modelformulier opgesteld.
Het modelformulier moet ten laatste op 31 mei 2015 per post worden ingediend en elektronisch worden verstuurd naar marktwerking@vreg.be 
Ook leveranciers die nog niet geleverd hebben in 2014 moeten deze rapportering indienen. Leveranciers die in 2014 voor het eerst vergund werden, vinden in artikel 2 van hun leveringsvergunning terug vanaf wanneer zij deze rapportering voor het eerst moeten indienen. Dit opvolgingsverslag moet NIET ingediend worden door leveranciers die geen leveringsvergunning van de VREG hebben.