Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 09 05 2016
Kmo’s waren zeer actief op de energiemarkt in 2015!
We stelden ons jaarlijks marktrapport aan de pers voor. Dit rapport geeft de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen weer in 2015.
 
In 2015 veranderden 513.525 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 363.509 van aardgasleverancier. Dat zijn er veel meer dan in 2014 (393.702 en 279.220). Vooral kmo’s waren bijzonder actief: in 2015 veranderde bijna 1 op 4 kmo’s van elektriciteitsleverancier en bijna 1 op 3 van aardgasleverancier. De marktdynamiek vond hierdoor opnieuw aansluiting bij de recordniveaus van 2012 en 2013 en bereikte bij kmo’s ongeziene hoogtes.

De gunstige evolutie van de concentratie-indexen geeft aan dat de energiemarkt in Vlaanderen verder evolueert naar meer concurrentie. De concentratiegraad is zelfs versneld gedaald in vergelijking met 2014. De concurrentie speelt ook meer en meer op de ganse markt en niet meer alleen tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers.

De aardgasprijzen waren eind 2015 lager dan eind 2014. Deze daling zet zich door in 2016.

De elektriciteitsprijzen waren eind 2015 hoger dan eind 2014. De marges van heel wat energieleveranciers liggen dicht bij het nulpunt door de hevige concurrentie. De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor elektriciteit teniet gedaan doordat andere onderdelen van de eindfactuur stijgen. Dat is ook het geval in 2016.
 
Eind 2015 kon een gezin 251 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract. Voor een kmo was dit 1.556 euro eind 2015.
In maart 2016 is het besparingspotentieel nog gestegen tot 292 euro voor een gezin en 1.608 euro voor een kmo.