Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 01 10 2015
Hernieuwing aanwijzing 'aardgas'distributienetbeheerders
De aardgasdistributienetbeheerders Gaselwest,  Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax West, Inter-energa en Iveg werden destijds door de VREG voor de decretale maximumtermijn van 12 jaar aangewezen. De aanwijzingstermijn van deze netbeheerders loopt tot 14 oktober 2015. Na aanvraag daartoe hernieuwden we de aanwijzingstermijn voor opnieuw 12 jaar.