Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 03 09 2015
Beslissing schatting op schatting
In de laatste herziening van het TRDE en het TRDG werd de mogelijkheid tot aangepaste schatting expliciet opgenomen. Na overleg tussen marktpartijen werd binnen Atrias een aangepaste schattingsmethodiek ontwikkeld die inmiddels door ons werd goedgekeurd. Hierbij werd ook afgesproken dat zes maanden na de start van de toepassing van deze schattingsmethodiek een evaluatie zal plaatsvinden op basis waarvan de methodiek kan worden bijgestuurd.

Op 21 augustus  namen wij hierover een beslissing. Deze beslissing treedt in werking 10 dagen na de publicatie van de nieuwe versies van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en Gas in het Belgisch Staatsblad. Dat is nog niet gebeurd.

Beslissing