Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 21 04 2016
Aantal leverancierswissels blijft ook in maart hoog
Wisselen van energieleverancier
Na de historisch hoge wisselactiviteit van gezinnen en kleine bedrijven in de twee eerste maanden van 2016 bereikt het wisselen van elektriciteitsleverancier met 1,30% ook het hoogste niveau ooit in maart. De switchgraad sluit wel nauw aan bij deze van maart 2015 (1,27%).
 
De kleine bedrijven waren met 2,08% zichtbaar actief. Enkel in maart 2015 wisselden nog meer kleine bedrijven (2,44%).
 
In tegenstelling tot de elektriciteitsmarkt was de activiteit van gezinnen en bedrijven op de aardgasmarkt eerder gemiddeld in vergelijking met dezelfde periode in de voorbije jaren. Met 1,26% ligt de switchgraad beduidend lager dan maart 2015 (1,61%). Deze sluit wel aan bij de jaren voordien.
 
De kleine bedrijven toonden met 1,67% aanzienlijk minder activiteit dan in maart 2015  toen het uitzonderlijk percentage van 3,93% werd bereikt.
 
Marktaandelen
Net als in de voorbije twee maanden ziet eni gas&power in maart zijn algemeen marktaandeel elektriciteit het meest stijgen met 0,10 procentpunten. Deze winst is vermoedelijk nog altijd deels een gevolg van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen waarbij eni gas&power als één van de twee winnaars uit de bus kwam. Zij worden gevolgd door nieuwkomers Total Gas & Power en Direct Energie (Poweo) waarvan het marktaandeel stijgt met respectievelijk 0,09 en 0,08 procentpunten.
 
Op de aardgasmarkt zijn het dezelfde leveranciers met de grootste toename in hun marktaandeel maar wel in een andere volgorde. De grootste stijging met 0,16 procentpunten is voor Direct Energy. Eni gas&power volgt op de voet met een toename van 0,15 procentpunten. Total gas & power en ook EDF Luminus noteren een toename van 0,08 procentpunten.
 
Groenestroom- en warmte-krachtcertificaten
Op de certificatenmarkten valt het hoge cijfer voor aan- en verkopen door de netbeheerders bijzonder op in maart 2016. Het hoge aantal verkochte groenestroom- en warmte-krachtcertificaten (GSC en WKC) houdt natuurlijk verband met de inlevering van het quotum op 31 maart.
 
Wat is “het quotum”?
De Vlaamse regering ondersteunt de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het systeem van de groenestroomcertificaten. Dit systeem bestaat uit 2 delen:
  • Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval), waterkracht, … krijgen GSC’s van de VREG
  • Elektriciteitsleveranciers moeten een bepaald aantal GSC’s (“het quotum”) inleveren bij de VREG.
Binnen de verkoop van certificaten zijn intra-groep transacties belangrijk.
De gemiddelde transactieprijs voor de handelsperiode april 2015-maart 2016 is 90,41 euro per GSC (periode april 2014-maart 2015: 90,86 EUR).
De gemiddelde transactieprijs voor de handelsperiode april 2015-maart 2016 is 20,03 euro per WKC (tegenover 22,07 EUR in de periode april 2014-maart 2015).
De gemiddelde transactieprijs van WKC is dus opvallend lager dan in de vorige ronde.
 
Ook voor de verkoop aan minimumprijs aan de distributienetbeheerder is maart 2016 een drukke maand. Opvallend is het grote volume aan verkochte certificaten uit windenergie. De verkoop van warmte-krachtcertificaten is in maart het derde hoogste ooit (na november 2015 en april 2015). Het valt op dat de drie records allemaal binnen deze handelsperiode vallen.
 
Meer cijfers