Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 07 07 2016
Wijziging tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2015-2016
Na een openbare raadpleging pasten we onze tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2015-2016 aan. De Vlaamse Regering legt de elektriciteitsdistributienetbeheerders nieuwe openbaredienstverplichtingen op om de infrastructuur voor elektrische voertuigen te stimuleren. Het plan is dat elke netbeheerder in zijn netgebied, vanaf dit jaar tot in 2020, oplaadpunten voor elektrische wagens laat installeren en daarna laat onderhouden en uitbaten. Van de netbeheerders wordt verwacht dat ze dit jaar overgaan tot de uitbesteding voor de plaatsing van de eerste 500 oplaadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen. Een vereiste in de regelgeving is dat ze erover moeten waken dat de kosten de opbrengsten niet overtreffen.
 
Deze activiteiten zullen voor de netbeheerders nieuwe kosten en opbrengsten meebrengen. We nemen daarom nieuwe regels en rekenmethodes op om met deze specifieke activiteit rekening te houden in de tariefmethodologie. We creëren daarvoor een tarifair kader dat tijd en financiële ruimte geeft om de nieuwe oplaadpunten commercieel interessant te maken en waarbij we tegelijk een redelijke prikkel geven tot kostenefficiëntie.
 
Naar aanleiding van de reacties op de openbare raadpleging pasten we de tekst van de tariefmethodologie aan. De voornaamste punten zijn:
  • We geven een milde efficiëntieprikkel omdat het gaat over opgelegde verplichtingen met onzekerheid over het rendement van de investeringen;
  • Binnen de efficiëntieprikkel maken we een onderscheid tussen het rendement van oplaadpunten naargelang de reden waarom ze werden geplaatst. Distributienetbeheerders kunnen zowel uit eigen beweging oplaadpunten plaatsen als op aanvraag door een gebruiker van een elektrische wagen.
We verwijzen u graag naar het consultatieverslag voor onze gedetailleerde reactie op de zienswijzen van de verschillende belanghebbenden.
 
Deze wijziging van de tariefmethodologie heeft geen invloed op de bestaande distributienettarieven.
CONS-2016-03 met consultatieverslag RAPP-2016-10
Publicatie Belgische statistieken over 2015
Elk jaar publiceren de 4 energieregulatoren (VREG, CREG, CWAPE en Brugel) een rapport met de evolutie van de energiemarkt in de 3 gewesten en op nationaal niveau. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015.
De Servicecheck
Begin 2016 organiseerden we een bevraging over de Servicecheck, de online tool om de dienstverlening van energieleveranciers te vergelijken. Hierna werd - in een eerste fase - de tool volledig visueel vernieuwd. Een huishoudelijke klant kan maximaal drie leveranciers vergelijken op basis van:
  • het relatieve aantal tweedelijnsklachten (de klachtenindicator),
  • de beloofde antwoordtermijnen,
  • de contact- en betalingsmogelijkheden,
  • de aangerekende kosten bij een te late betaling
Bekijk onze aanpassingen via http://www.vreg.be/servicecheck.