Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 24 11 2016
Controle op de verplichte vermeldingen op de factuur
In de Vlaamse energiewetgeving worden de elektriciteits- en aardgasleveranciers verplicht om informatieve elementen op hun facturen te vermelden. Zo moet op de factuur te zien zijn uit welke energiebronnen de elektriciteit opgewekt werd, de zogenaamde brandstofmix. Daarnaast moet de klant op zijn factuur ook kunnen zien hoeveel elektriciteit (en aardgas) hij de afgelopen drie jaar verbruikte. Ten slotte moeten klanten op hun factuur ook kunnen zien hoeveel hij betaalt voor de bijdrage Energiefonds, de Vlaamse energieheffing die in het begin van 2016 verhoogd werd.
 
In de loop van 2016 voerden we een controle uit op de vermelding van de brandstofmix, de verbruikshistoriek en de bijdrage energiefonds op de facturen van de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen. Een leverancier moest maximaal drie facturen voorzien: een eindafrekening en slotafrekening voor een huishoudelijke klant en een eindafrekening voor een jaargelezen professionele klant. De verplichting verviel als ze voor één van deze groepen minder dan 50 klanten beleverden. De facturen werden willekeurig geselecteerd.
 
De resultaten bevestigen dat een controle nodig was. Verschillende leveranciers toonden op hun factuur helemaal geen brandstofmix en enkele anderen vermeldden de brandstofmix niet correct. Ook de verbruikshistoriek vertoonde bij een aantal leveranciers gebreken. Voor een deel hiervan ontbraken de gegevens van de distributienetbeheerder om de historiek te kunnen weergeven. In andere gevallen was de vermelding niet of onvoldoende door de leverancier voorzien. Een overgrote meerderheid van de leveranciers vermeldde de bijdrage Energiefonds wel correct op de factuur. Bij enkele leveranciers maakten we een opmerking over de manier waarop de bijdrage vermeld werd, terwijl bij drie leveranciers de vermelding geheel ontbrak.
 
De leveranciers moeten zich verantwoorden en de gebreken meteen aanpassen. Wij volgen dit verder op.