Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 26 03 2015
Update markt- en prijsstatistieken februari 2015
Wisselen van energieleverancier

In januari 2015 wisselden heel veel gezinnen en kleine bedrijven van energieleverancier. Het wisselen van elektriciteitsleverancier valt in februari met 0,94% terug tot een niveau net onder dat van februari 2012 (1,05%) en februari 2014 (1,04%).
Opnieuw zijn het de kleine bedrijven die ook in februari veel van leverancier wisselen. Met 1,49% is de activiteitsgraad duidelijk hoger dan in februari in de voorgaande jaren (in 2012 1,30% en in 2014 1,13%). Enkel in 2013 was de activiteitsgraad nog 0,34 procentpunten hoger.
Voor de gezinnen is de activiteitsgraad 0,81%. Dit niveau is erg laag in vergelijking met de voorgaande jaren (in 2012 1,00%, in 2013 1,45% en in 2014 1,02%).
Net zoals voor elektriciteit daalt de globale activiteitsgraad wat wisselen van aardgasleverancier betreft in februari sterk ten aanzien van  januari 2015. Toch is in februari deze globale activiteitsgraad met 1,50% toch nog hoger dan deze in dezelfde maand in 2012 (1,42%) en 2014 (1,21%). 
Voor de gezinnen ligt de activiteitsgraad op 1,34%. De grootste invloedfactor is vermoedelijk - net zoals bij elektriciteit - de groepsaankoop van Test-Aankoop.
Voor de kleine bedrijven bedraagt de activiteitsgraad in februari 2,49%, een hoog cijfer. Mogelijk ten gevolge van de gunning van nieuwe contracten voor levering van elektriciteit en aardgas aan veel gemeenten.
Marktaandelen
Dit alles weerspiegelt zich in de evolutie van de marktaandelen elektriciteit. In februari is de grootste winst voor Elegant met een stijging van hun algemeen marktaandeel elektriciteit van 0,14 procentpunten. Ook EDF Luminus en Electrabel Customer Solutions (ECS) mochten beiden een toename van hun marktaandeel optekenen, respectievelijk met 0,05 en 0,03 procentpunten.
Voor de globale aardgasmarkt is het Elegant dat het marktaandeel het sterkst ziet stijgen (met 0,24 procentpunten). Verder is er ook een positieve evolutie voor het marktaandeel van ECS en EDF Luminus, beiden met 0,09 procentpunten.
Voor het marktaandeel bij gezinnen zien we dat ECS en Elegant de grootste positieve verandering kunnen optekenen met een stijging van 0,12 en 0,28 procentpunten.
Prijsanalyses
De prijsanalyses bewijzen dat de concurrentie op de elektriciteits- en aardgasmarkt nog lang niet aan het bekoelen is.
De gemiddelde besparing die klanten kunnen doen door over te stappen is nog altijd de moeite waard. Gezinnen kunnen gemiddeld voor elektriciteit € 73,07 per jaar en voor aardgas € 139,97 per jaar besparen door over te stappen naar de goedkoopste leverancier. Het gaat om gezinnen met een gemiddeld jaarverbruik van 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht elektriciteit en een gemiddeld jaarverbruik aardgas van 23.260 kWh.
De gemiddelde besparing is het verschil tussen de gewogen gemiddelde prijs van de contracten en de gewogen gemiddelde laagste prijs op basis van de V-test® - gegevens februari 2015.