Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
14 augustus 2014
 
MEDE-2014-05 (betaalplannen voor gezinnen)

In deze mededeling werken we de aanbevelingen uit het RAPP-2013-18 (onderzoek naar afbetalingsplannen bij commerciële leveranciers) verder uit. We hebben een procedure uitgewerkt die de energieleveranciers kunnen toepassen voor de opmaak van een haalbaar betaalplan voor gezinnen zodat de naleving ervan kan verbeteren, wat ook de leveranciers ten goede komt. Door gezinnen een haalbaar betaalplan aan te bieden, kan eventueel ook vermeden worden dat ze onterecht bij de netbeheerder klant worden.

De belangrijkste punten uit de goede praktijk die beschreven wordt in de mededeling:

 • Het toekennen van betaalplannen is niet wettelijk verplicht, maar wij vinden dat de leverancier een afbetaalplan zou moeten toestaan, tenzij het gaat over een complexe of zware schuldenproblematiek. Dan moet doorverwezen worden naar de hulpverlening.
 • De leverancier stelt proactief een betaalplan voor (telefonisch of per brief).
 • In geval de klant al een betaalplan heeft lopen bij dezelfde leverancier, moet deze geen tweede betaalplan toestaan. Dit wijst immers op structurele problemen.
 • De klant krijgt een schriftelijk bevestiging als hij het telefonisch afgesproken betaalplan aanvaardt.
 • Als de klant niet akkoord gaat met het voorstel of niet reageert op het voorstel en ook geen betalingen doet, raadt de leverancier de klant aan om contact op te nemen met de hulpverlening (OCMW, CAW, …)
 • Als ook via de hulpverlening geen betaalplan voorgesteld wordt, start de procedure tot stopzetting van het leveringscontract door de commerciële leverancier of wordt deze verder gezet.
 • Betaalplannen zijn bij voorkeur kosteloos (zeker voor beschermde afnemers).
 • Een betaalplan mag niet leiden tot hogere voorschotten.
 • Klanten die voor het eerst een betaalplan hebben en minstens twee schijven correct hebben afgelost en vervolgens één keer niet betalen, krijgen automatisch een verlenging met een maand. Ze worden hierover geïnformeerd.
 • De klant moet tegelijk met de aflossing van de schuld ook de maandelijkse voorschotfacturen correct blijven betalen. Als dat niet gebeurt dan dit leiden tot annulering van het afbetaalplan en opzeg van het contract.
 • Problematiek meterwissel: als de jaarlijkse meteropname bijvoorbeeld in de herfst is en in het voorjaar een nieuwe meter wordt geplaatst, kan de gasfactuur erg hoop oplopen omdat de winterfactuur dan niet gespreid wordt over 12 maanden. Wij bevelen dan aan om soepel te zijn met de toekenning van een betaalplan

MEDE-2014-05

Delen via:
Mega is een nieuwe leverancier op de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen

Sinds augustus is er een nieuwe speler opgenomen in de V-test voor huishoudelijke afnemers, Mega.
Deze Belgische leverancier levert elektriciteit en aardgas en biedt 1 aardgasproduct en meerdere elektriciteitsproducten aan.
Vanaf de september-update zal Mega ook in de V-test voor kleine professionele afnemers voorkomen.

V-test

Delen via:
Cijfer van de maand
86.671
In 2013 zijn 86.671 betaalplannen opgestart bij commerciële leveranciers, tegenover 75.255 in 2012. 
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer