Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 28 01 2016
Consultatie Advies Disclosure
Op 26 februari 2015 organiseerden we een workshop/debat rond disclosure en de herkomst van groene stroom. N.a.v. de discussies die dag en de gelanceerde ideeën lanceerden we in september een nieuwe tool op onze website, de Herkomstvergelijker. Deze tool komt tegemoet aan een aantal vragen dat leeft in de markt.
 
De afgelopen maanden werkten we verder rond wat we hoorden en noteerden tijdens de Workshop en gingen we aan de slag met onze ideeën rond disclosure en de ontwikkelingen op internationaal vlak. Hieruit kwam een voorstel tot een Advies rond Disclosure.
 
In totaal namen we 15 voorstellen op tot verbetering/wijziging van de bestaande Vlaamse wetgeving en tot uitbreiding van de huidige praktijk. Sommige voorstellen zijn eenduidig en dienen enkel tot een verbetering van de wetgeving of het afstemmen hiervan op de praktijk, andere voorstellen zijn wat uitdagender.
 
Wij organiseren een consultatie van dit voorstel tot Advies Disclosure tussen 28 januari en 28 maart 2016. U kan uw input schriftelijk overmaken via volgend webformulier.
 
U kan Mieke Langie contacteren via marktwerking@vreg.be voor informatie over het consultatiedocument en het verdere verloop van de consultatie.
 
CONS-2016-02