Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 05 06 2015
Rapporten kwaliteit dienstverlening netbeheerders
We publiceerden de rapporten over de kwaliteit van dienstverlening van de netbeheerders op onze website. Er is een rapport voor elektriciteit en een voor aardgas.
 
Alle netbeheerders bezorgen ons jaarlijks een rapport waarin zij de kwaliteit van hun dienstverlening beschrijven.
Kwaliteitsbewaking is breder dan enkel de technische waarborging van de levering van elektriciteit. Het gaat ook over de karakteristieken van het net, onderbrekingen van de toegang tot het net, de spanningskwaliteit, dienstverlening en informatieverstrekking bij klachten en aanvragen over hun algemene diensten.                
 
Dit rapport maakt ook een vergelijking tussen netbeheerders en met de resultaten van de voorbije jaren en geeft een aantal kerncijfers voor het Vlaamse Gewest. We willen hiermee openheid brengen en een breed beeld geven van de gerealiseerde kwaliteit door de netbeheerders. We stimuleren de netbeheerders hiermee ook tot het verbeteren van hun kwaliteit.

De belangrijkste bevindingen:
 
Elektriciteit
  • Onbeschikbaarheid van het net: vooral door kabeldefecten
  • Kwaliteit van de spanning in 2014: op meer dan 3,2 miljoen netgebruikers waren er 323 terechte meldingen van spanningsveranderingen.
  • Kwaliteit van de dienstverlening (respecteren van termijnen, uitvoering werken, klantenservice, facturatie, enzovoort): het aantal klachten kent een dalende trend.
Aardgas
  • Onbeschikbaarheid van het net: vooral door noodzakelijke geplande werken
  • Kwaliteit van de druk in 2014: op 2.074.086 afnemers waren er 1.475 terechte meldingen van drukproblemen
  • Kwaliteit van de dienstverlening (respecteren van termijnen, uitvoering werken, klantenservice, meetactiviteit, enzovoort): het aantal klachten kent een dalende trend