Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 08 10 2015
Doorrekening historische saldi vanaf 1 januari 2016
Na een openbare raadpleging pasten we op 5 oktober de methodologie aan waarmee we de distributienettarieven voor 2016 zullen vaststellen. 

We laten de distributienetbeheerders toe om vanaf 2016 in de distributienettarieven een voorschot op hun historische exploitatiesaldi, ontstaan in 2010 t.e.m. 2014, door te rekenen.  

De historische saldi bij elektriciteit ontstonden doordat de netbeheerders toen meer kosten en minder opbrengsten hadden dan voorzien in de distributienettarieven. 

De budgetten en afzetvolumes voor elektriciteit waarop de distributienettarieven gebaseerd waren, blijken achteraf te laag. In 2008 kon de explosieve groei van zonnepanelen, windmolens en andere lokale productieinstallaties nauwelijks ingeschat worden. 

Door de lagere verbruiken bij de afnemers (o.a. introductie van energiezuinigere toestellen, invloed van de crisis) en de wettelijke verplichting voor de distributienetbeheerder om groenestroomcertificaten op te kopen, waren de kosten hoger en de opbrengsten lager dan voorzien voor elektriciteit. 

Bij aardgas zijn de saldi meestal overschotten door een hogere vraag naar gas bij afnemers (strenge winters). 

De CREG bevroor de distributienettarieven voor 2012 tot einde 2014 zodat er geen correctie voor de saldi gebeurde in 2013 en 2014. Het Hof van Beroep van Brussel besliste op 30 juni 2015 dat - hoewel de federale regulator CREG deze saldi in het verleden had moeten doorrekenen - het nu aan de VREG als bevoegde regulator is om deze saldi te bepalen en te laten doorrekenen. Deze saldi zijn dus een erfenis uit het verleden.

Na een openbare raadpleging en onder meer omdat de saldi in het verleden zijn ontstaan over een periode van vijf jaar beslisten we dat in 2016 een eerste voorschot van 20% van de saldi wordt doorgerekend in de distributienettarieven. Bedoeling is de historische saldi over een periode van 5 jaar weg te werken. 

We schatten dat voor een bedrijf op middenspanning met een jaarverbruik van 50.000 kWh de factuur voor elektriciteit op jaarbasis gemiddeld stijgt met 158 euro. Voor een bedrijf met een jaarverbruik gas van 290.750 kWh daalt de factuur met gemiddeld 140 EUR euro.

Wat zijn de historische saldi en waarom worden ze doorgerekend?