Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Publicatie van het ontwerp van tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor 2017-2020
Wij publiceerden op 4 mei 2016 het ontwerp van tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor de komende vier jaar (2017-2020).
 
De tariefmethodologie omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen die moeten gevolgd worden om te komen tot de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie. De energieleveranciers nemen die nettarieven over in hun facturatie aan de gezinnen en aan de bedrijven aangesloten op het distributienet.
 
We kiezen voor een reguleringsperiode van vier jaar, langer dan de reguleringsperiode van de huidige tariefmethodologie 2015-2016. Een langere periode geeft meer zekerheid aan de netbeheerders en de netgebruikers over de hoogte van de tarieven.
 
De distributienetbeheerders zijn ondernemingen die in hun netgebied kunnen werken zonder concurrentie. Daarom worden hun inkomsten gereguleerd onder toezicht van een regulator. Wij stelden het ontwerp van tariefmethodologie op met inachtneming van de richtsnoeren hieromtrent in het Energiedecreet.
 
We voorzien toegelaten inkomsten van netbeheerders uit distributienettarieven op een redelijk kostenniveau. We behouden de prikkel voor kostenefficiëntie en voegen nu een extra stimulans toe m.b.t. de kwaliteit van geleverde dienstverlening, zoals de betrouwbaarheid van het net en de klantvriendelijkheid. De netgebruikers die de nettarieven betalen, hebben immers baat bij correcte nettarieven waarvoor zij een betrouwbaar, efficiënt beheerd distributienet verwachten en een goede service.
 
De consultatie loopt van woensdag 4 mei tot en met dinsdag 28 juni 2016.
 
Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact met ons opnemen via het algemeen nummer 1700 (kies 3 ‘Andere vraag’) of via tarieven@vreg.be
Consultatie over de aanpassing van de tariefmethodologie 2015-2016
We lanceerden op 4 mei 2016 een consultatie over een voorstel van herziening van de bestaande tariefmethodologie 2015-2016. Met die tariefmethodologie stelden we de distributienettarieven van 2015 en 2016 vast. Het is niet de bedoeling om de huidige distributienettarieven van 2016 te herzien.
 
We moeten de tariefmethodologie aanpassen door de invoering van openbaredienstverplichtingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen. Het plan is dat elke netbeheerder in zijn netgebied, vanaf dit jaar tot in 2020, oplaadpunten voor elektrische wagens laat installeren en daarna laat onderhouden en uitbaten. De netbeheerders zouden dit jaar kunnen overgaan tot de uitbesteding voor de plaatsing van de eerste 500 oplaadpunten voor elektrische wagens. Een vereiste in de regelgeving voor de distributienetbeheerders is dat ze er moeten over waken dat de kosten de opbrengsten niet overtreffen.
 
Deze activiteiten zullen voor de netbeheerders nieuwe kosten en opbrengsten meebrengen. We moeten dan ook nieuwe regels en rekenmethodes opnemen om met deze specifieke activiteit rekening te houden in de tariefmethodologie. We creëren daarvoor een tarifair kader dat tijd en financiële ruimte geeft om de nieuwe oplaadpunten commercieel interessant te maken en waarbij we tegelijk een redelijke prikkel geven tot kostenefficiëntie.
 
De consultatie loopt van woensdag 4 mei tot en met dinsdag 31 mei 2016 24.00u.
 
Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact met ons opnemen via het algemeen nummer 1700 (kies 3 ‘Andere vraag’) of via tarieven@vreg.be

Consultatiedocument + bijlagen
Uitstel consultatie capaciteitstarief
We bekijken op dit moment de mogelijkheid om een nieuwe tariefstructuur van de distributienettarieven in te voeren vanaf 2019. De huidige tariefstructuur is immers voornamelijk gebaseerd op een verbruikstarief. De netkosten zijn echter niet hoofdzakelijk afhankelijk van het verbruik van de afnemer, maar wel van de capaciteit.
 
We wensen de huidige nettarieven beter af te stemmen op kostenreflectiviteit in combinatie met energie-efficiëntie. Hiervoor plannen we een consultatie. Deze was oorspronkelijk gepland voor maart 2016. De publicatie wordt uitgesteld tot juni omdat er bijkomende aanpassingen werden voorgesteld door verschillende belanghebbenden.
 
De consultatie zal lopen van juni tot eind september. We organiseren een informatiemoment voor de belanghebbenden in de loop van juni.