Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief bedrijven
12 juni 2014
 
Brandstofmix 2013

We publiceerden het jaarlijkse brandstofmixrapport op onze website.

Van waar kwam de groene stroom in 2013 en uit welke energiebronnen?
In 2013 kwam 30% van de geleverde stroom in Vlaanderen uit hernieuwbare bronnen.

Niet al die groene stroom is in Vlaanderen opgewekt.

63% van de groene stroom die in 2013 in Vlaanderen werd verkocht, komt uit Scandinavië. Dat was nog 85% in 2012.

De top 5 van herkomst:
1) Noorwegen  27%  (45% in 2012)
2) Vlaanderen  21% (10%)
3) IJsland   15%  (7%)
4) Zweden  8%  (11%)
5) Denemarken  8%  (10%)
 
De geleverde groene stroom is in 2013 vooral afkomstig uit waterkracht (57%),
biomassa (18%), windenergie op land (13%) en  aardwarmte  (7%).


Wat is het belang van dit rapport voor u als klant?
Het brandstofmixrapport toont per elektriciteitsleverancier het land van herkomst en uit welke energiebronnen de groene stroom afkomstig is.
U kan in dit rapport dus zien van waar de stroom van uw leverancier afkomstig is en via welke energiebronnen die is opgewekt.

Door het brandstofmixrapport krijgt u een bijkomend element in handen om de keuze van elektriciteitsleverancier op te baseren.
Heeft u een voorkeur voor een specifiek soort groene stroom of voor een bepaalde regio of land van herkomst van groene stroom dan kan u op basis van het brandstofmixrapport een geïnformeerde keuze voor een groene elektriciteitsleverancier maken. Die keuze ligt bij u, er is geen ‘juiste’ of ‘foute’ keuze, het hangt ervan af wat u belangrijk vindt…

U kan via de GROENCHECK op onze website ook controleren of uw elektriciteitscontract echt groen is en hoeveel % groene stroom u geleverd krijgt. Dit is een gratis dienst van de VREG.
Meer informatie via www.vreg.be/groencheck.

Lees meer

 


 

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer