Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 25 06 2015
Consultatie aansluitingscontracten door Infrax en Eandis
De Vlaamse netbeheerders Infrax en Eandis nodigen u uit voor een toelichting bij het ontwerp aansluitingscontract. De rechten en plichten van de netbeheerders in relatie tot grotere middenspanning- en middendrukklanten worden geregeld via het aansluitingscontract. Deze contracten zijn om diverse redenen aan herziening toe. Er is onder meer de evolutie van het wetgevend kader en de technische evolutie. Bedoeling is om in de toekomst te werken met enerzijds generieke standaardbepalingen (= een document met beschrijving van de specifieke aansluiting, met daarnaast algemene voorwaarden) en anderzijds technische bijlagen die van toepassing zijn al naargelang de (technische) situatie die voorkomt. Dit maakt het geheel overzichtelijker en meer transparant.

Wij gaven al  commentaar en advies op de voorliggende teksten. Begin juli starten de netbeheerders een consultatie van alle documenten (algemene voorwaarden en technische bijlagen) via Synergrid. Deze gaat in eerste instantie over het aansluitingscontract elektriciteit en loopt tot dinsdag 15 september. In de teksten werd rekening gehouden met de wetgevende en technische evoluties en met opmerkingen die bij eerdere consultatie van de algemene voorwaarden werden verzameld. De nieuwe teksten elektriciteit zullen begin juli publiek geconsulteerd worden via Synergrid. De aanpassingen aan het aansluitingscontract elektriciteit zullen ook doorgevoerd worden voor het aansluitingscontract gas. Hierdoor geldt uw reactie op de consultatieteksten elektriciteit ook voor het aansluitingscontract gas. De consultatieteksten voor het aansluitingscontract gas worden op een later tijdstip toegevoegd op de website van Synergrid zodat ze ook publiek beschikbaar worden. De netbeheerders zullen hierover nog communiceren.
 
De netbeheerders wensen bij de aanvang van de consultatieperiode het ontwerp aansluitingscontract samen met geïnteresseerde partijen te bespreken. Zij nodigen u daarom graag uit voor een korte toelichting bij dit ontwerp.

Datum:
vrijdag 3 juli van 10:00  – 12:00

Locatie:  
Brussel – kantoren Synergrid – Meetingroom Ravenstein 4 

Agenda:
9:30 - 10:00 : Onthaal
10:00 - 11:45:
  • Korte toelichting bij traject herziening aansluitingscontract en verdere stappen
  • Korte inhoudelijke toelichting
  • Uitnodiging tot reactie op consultatie
11:45 - 12:00 : Afsluiter
Graag uw aanwezigheid en/of die van eventuele collega’s bevestigen uiterlijk 29 juni via mail aan gert.mergan@eandis.be of luc.verheggen@infrax.be.
Open data
We willen onze gegevens maximaal ter beschikking stellen. Daarom zetten we in op Open Data.  

We stellen onderstaande statistieken ter beschikking via open standaarden.  
  • Indeling afnemers 
  • Marktaandelen van de leveranciers
  • Aantal budgetmeters
  • Groene stroom
  • Warmte-krachtkoppeling
Open (Government) Data zijn gegevens of informatie die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden.  Open Data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid, zorgt voor meer efficiëntie binnen en buiten de overheid en leidt tot innovatief hergebruik van overheidsdata door burgers, bedrijven en organisaties. Open Data stimuleert ook ondernemerschap, geeft aanleiding tot het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, biedt op het vlak van management, planning en wetenschap instrumenten voor alternatieve besluitvorming en draagt bij tot het ontwikkelen van een Vlaamse kenniseconomie. Meer informatie