Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Tariefmethodologie 2017-2020
U betaalt via de energiefactuur voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van het distributienet. U betaalt als gezin of bedrijf ook voor kosten van verplichtingen die de wet oplegt aan de distributienetbeheerders.
De distributienetbeheerders werken in hun netgebied zonder concurrentie. Daarom zien wij als regulator toe op hun prijzen.
 
Op 24 augustus legden wij de tariefmethodologie voor de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders voor de periode 2017-2020 vast volgens de regelgeving in het Energiedecreet. Die tariefmethodologie omvat de regels, de rapporteringen en de berekeningen waarmee de tarieven voor de elektriciteits- en aardgasdistributie worden bepaald. Dit staat los van het capaciteitstarief waarover u in onze nieuwsbrief van 21/06/2016 kon lezen.
 
Na overleg met de distributienetbeheerders raadpleegden we tussen 4 mei en 28 juni openbaar over een voorstel van tariefmethodologie. We ontvingen daarbij ruim 128 reacties, waarbij 13 opmerkingen aanleiding gaven tot een aanpassing.
 
Enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de huidige tariefmethodologie 2015-2016 zijn: 
  • We kiezen voor een reguleringsperiode van vier jaar. Een langere periode geeft o.a. iets meer zekerheid aan de netbeheerders en ook aan gezinnen en bedrijven over de hoogte van de tarieven.
  • De netbeheerder moet aandacht hebben voor zowel de kostprijs als de kwaliteit van zijn dienstverlening. Wij voeren nu een stimulans in om ook de kwaliteit van de dienstverlening door de netbeheerder verder te bevorderen.
  • Net zoals in de huidige tariefmethodologie voorzien we de door ons toegelaten inkomsten van de netbeheerders uit hun distributienettarieven op een redelijk kostenniveau. De uitbouw en het onderhoud van de distributienetten vereisen immers belangrijke investeringen. Voor de kosten van de netbeheerders voor rentes en dividenden houden we rekening met de ondertussen gedaalde marktrentes.
De tariefmethodologie legt enkel de regels vast, we hebben nog geen zicht op de hoogte van de distributienettarieven van 2017. We communiceren hierover dit najaar.