Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief zonnepanelen - 16 06 2016
In deze nieuwsbrief krijgt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond de verhuis van zonnepanelen en wat te doen bij verandering eigenaar.
Verhuis van uw zonnepanelen
Als u de minimumsteun wil houden, moet u de volledige installatie meenemen bij een verhuis. Dit betekent dat u én de panelen én de omvormer(s) én de groenestroommeter moet meenemen. En dit allemaal zoals initieel geplaatst, AREI-gekeurd en bij ons aangemeld.
 
Als u slechts één of enkele componenten verhuist, verliezen u en de overnemer het recht op groenestroomcertificaten. De oorspronkelijke installatie is immers uit elkaar gehaald en bestaat dan niet meer.
Verandering eigenaar zonnepanelen
Als zonnepanelen van eigenaar veranderen, moeten de vorige en de nieuwe eigenaar samen een formulier invullen, ondertekenen en het per post aan ons bezorgen.
Als er geen akkoord is tussen de vorige en de nieuwe eigenaar, of deze is overleden, dan moet de nieuwe eigenaar een officieel document (koopakte van de woning of akte van echtscheiding (waarin duidelijk staat aan wie de woning met de zonnepanelen werd toegekend) of afschrift van de akte van overlijden van de vorige eigenaar) bij het formulier toevoegen. In dat document  verduidelijkt u wie de (nieuwe) eigenaar van de zonnepanelen is.
Zonnepanelen en EPB
U hebt geen recht op groenestroomcertificaten als: 
  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw of op een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 of later
  • u zonnepanelen plaatst om te voldoen aan de EPB-eisen op een nieuw gebouw van een publieke organisatie of op een gebouw van een publieke organisatie dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2013 of later
U verliest het recht op groenestroomcertificaten als:
  • u een bestaande installatie, die recht heeft op groenestroomcertificaten, verhuist naar een nieuwe woning om te voldoen aan de EPB-eisen en de installatie laat opnemen in de EPB-aangifte. Als u toch aanspraak wil maken op de certificaten mag u de zonnepanelen niet opnemen in de EPB-aangifte. De woning of het gebouw moet dan uiteraard zonder de zonnepanelen ook voldoen aan de opgelegde EPB-eisen. Voor meer info kan u terecht bij het Vlaams Energieagentschap.