Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 29 10 2015
Consultatie structurele informatie-uitwisseling met derde partijen
De distributienetbeheerders Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga verwachten dat zij in de toekomst meer gedetailleerd en aan een hogere frequentie data ter beschikking zullen moeten kunnen stellen aan derde partijen die hiervoor van hun klant toestemming hebben ontvangen. Om dergelijke partijen op een meer gestructureerde en geautomatiseerde manier van data te voorzien, hebben de distributienetbeheerders beslist om een ontwerp van MIG TPDA (Message Implementation Guide Third Party Data Access) te ontwikkelen. Dit moet toelaten dat op termijn nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden ten voordele van de klant op een manier dat de rechten van de klant met betrekking tot het gebruik van zijn verbruiksgegevens optimaal worden beschermd.
 
Na overleg met de Brusselse, de Waalse en de Vlaamse regulatoren organiseren de distributienetbeheerders hieromtrent een publieke consultatie via Atrias.
Deze consultatie loopt tussen 31 oktober en 31 december 2015. De basis is een consultatienota MIG TPDA en een bijhorende presentatie. 
U kan aan de consultatie deelnemen via www.atrias.be/NL/Paginas/Publications_Projects.aspx