Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
07 oktober 2013
 
Consultatie over voorstel van methode tot vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas

De geplande zesde staatshervorming voorziet dat de bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zal overgaan van het federale naar het gewestelijke niveau. Overeenkomstig het Groenboek voor de implementatie van de zesde staatshervorming van de Vlaamse Regering zal de taak tot vaststelling van de Vlaamse distributienettarieven overgedragen worden aan de VREG.
 
De geconsulteerde tekst geeft onze visie weer over de berekeningsmethode tot vaststelling van de distributienettarieven. Ze verduidelijkt hoe we het evenwicht zien tussen de inkomsten uit de distributienettarieven en de kosten die de distributienetbeheerders maken. Concrete elementen over de tariefstructuur op het niveau van de distributienetgebruikers zijn er niet in opgenomen en zullen later aan bod komen. Het is de bedoeling de discussie omtrent de uitwerking van de nieuwe bevoegdheid op een constructieve wijze op gang te brengen.
 
Opmerkingen?
U kan uw opmerkingen ten laatste op 6 december 2013 overmaken aan tarieven@vreg.be met als onderwerp 'Consultatie distributienettarieven’.

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Koning Albert II-laan 7 Sint-Joost-ten-Node 1210 Belgium

Disclaimer