Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 04 02 2016
Nieuwe transmissienettarieven vanaf 1 maart 2016
In het algemeen dalen de transmissienettarieven (op basis van een gewogen gemiddelde*) met 0,6 %  voor gezinnen en kleine bedrijven (laagspanningsklanten zonder piekmeting met een actieve meter).
  
Wat betekent dit voor uw elektriciteitsfactuur?
U kunt de transmissienettarieven op onze website bekijken: Wat zijn transmissienettarieven?
Op uw energiefactuur vindt u drie prijsonderdelen:
  • Energiekost (voor uw leverancier)
  • Nettarieven (voor de netbeheerder)
  • Heffingen (voor de overheid)
De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. U betaalt transmissienettarieven voor de transmissie (het vervoer) van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia. Afhankelijk van waar uw bedrijf gevestigd is, betaalt u deze tarieven aan Eandis of Infrax (uw distributienetbeheerder).
 
Welke instantie keurt de transmissienettarieven van Elia goed?   
De federale regulator CREG.
De CREG heeft de transmissienettarieven voor 2016 eind vorig jaar goedgekeurd.
 
Wat is onze rol?
Wij zien erop toe dat de transmissienettarieven correct worden aangerekend.  
 
* Wat bedoelen we met een gewogen gemiddelde? Als een netbeheerder meer actieve toegangspunten heeft, krijgt de transmissiekost van deze netbeheerder een hoger aandeel in de berekening (vandaar de term ‘gewogen’).
Ondernemingsplan en jaarverslag
Op 9 januari stelden we ons Ondernemingsplan 2016 voor. Dit bevat onze strategische en operationele doelstellingen, maar ook onze terugkerende taken en de actiepunten die we in 2016 zullen ondernemen om deze doelstellingen te bereiken.