Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 14 04 2016
Inwerkingtreding nieuwe versie TRDG op 17 april 2016
De VREG legt de technische reglementen voor distributie van elektriciteit (TRDE) en gas (TRDG) vast.

Van tijd tot tijd zijn deze reglementen aan herziening toe. De meest recente herziening is van 2014. De aanpassingen aan het TRDG waren vereist als gevolg van de omzetting van de Energie-efficiëntie Richtlijn. Ook werd bij deze aanpassing van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele bijkomende correcties en wijzigingen door te voeren.

In een toelichtingsnota wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen aan het TRDG.

In onze nieuwsbrief van 31 maart maakten we al melding van de publicatie van de herziene versie van het TRDE, dat in werking trad op 28 maart 2016. Nu is ook de herziene versie van het TRDG gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 april. Deze versie, die door de VREG was goedgekeurd op 5 mei 2015, zal in werking treden op 17 april.

U vindt de technische reglementen terug via www.vreg.be/nl/technische-reglementen
Consultatieverslag servicecheck
Van december 2015 tot februari 2016 liep op vreg.be een publieke consultatie over de toekomstige invulling van de servicecheck. Op basis van de input van de stakeholders en nieuwe inzichten werd de visie voor de toekomst van de servicecheck uitgewerkt in een consultatieverslag.
 
Het verslag geeft een overzicht van de antwoorden uit de publieke consultatie en de conclusies die wij eruit trekken voor de toekomst van dit instrument.
 
We zien zowel verbeteringen en aanpassingen op korte, middellange en lange termijn.
 
Korte termijn (update Q2 2016: juli)
Enkele aanpassingen:
  • betere toegang en minder overbodige informatie
  • verbetering van de lay-out binnen de huidige structuur (vragen herschikken, tabelvorm optimaliseren en visuele verbeteringen)
  • toevoeging van een infografiek die de evolutie van de klachtenindicator van de leverancier weergeeft ten opzichte van het gemiddelde van alle leveranciers met een indicator
  • de link vanuit de V-test duidelijker maken door in de detailweergave van de V-test de koppeling te verduidelijken
Middellange termijn (update Q1 2017: april)
Tussen juli 2016 en april 2017 zullen de nieuwe indicatoren besproken worden met de energieleveranciers en zal voldoende tijd voorzien worden om eventuele aanpassingen in te voeren. Naar verwachting zal dan in april 2017 de nieuwe Servicecheck van start kunnen gaan.
 
Lange termijn (update Q4 2018: januari 2019)

Eind 2017 plannen we een evaluatie van de vernieuwingen in de Servicecheck. Daarbij zal bekeken worden of de aanpassingen voor de gebruiker relevant en nuttig waren. Bovendien zal dan ook geëvalueerd worden of verdere ontwikkelingen nuttig en/of gelegitimeerd zijn door vernieuwde interesse in de Servicecheck. Mogelijke verdere ontwikkelingen zijn een “redesign” en het werken met een geaggregeerde indicator die een aantal ‘positieve’ aspecten van de dienstverlening weegt en in één cijfer weergeeft.
 
Consultatieverslag