Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 07 07 2016
Vergelijk de dienstverlening van de energieleveranciers
Naast de V-test, onze prijzenvergelijker, hebben we ook een online tool om de dienstverlening van de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Deze tool, de Servicecheck, hebben we na een bevraging via de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken.

Vraagt u zich af
  • hoeveel klachten uw leverancier ontving?
  • welke antwoordtermijnen hij belooft?
  • hoe u hem kan contacteren?
  • welke betaalmogelijkheden hij aanbiedt?
  • welke kosten hij aanrekent bij een laattijdige betaling?
doe dan zeker de Servicecheck!
Publicatie Belgische statistieken over 2015
Elk jaar publiceren de 4 energieregulatoren (VREG, CREG, CWAPE en Brugel) een rapport met de evolutie van de energiemarkt in de 3 gewesten en op nationaal niveau. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015.
Oplaadpunten elektrische wagens: wijziging tariefmethodologie
De Vlaamse Regering zet in op elektrische wagens. Dat betekent dat ook het aantal oplaadpunten moet stijgen. De Vlaamse Regering verwacht daarom dat elke netbeheerder vanaf dit jaar tot in 2020 oplaadpunten voor elektrische wagens in zijn netgebied voorziet en daarna laat onderhouden en uitbaten. Dit jaar rekenen we op de plaatsing van 500 oplaadpunten voor elektrische wagens in Vlaanderen. Een eigenaar van een elektrische wagen kan – onder bepaalde voorwaarden – aan zijn distributienetbeheerder vragen om een oplaadpunt te voorzien in zijn buurt. U vindt de voorwaarden in Art. 6.4.3. van het Energiebesluit.

Deze activiteiten brengen voor de netbeheerders nieuwe kosten en opbrengsten met zich mee. We gebruiken daarom nieuwe regels en rekenmethodes in de tariefmethodologie om met deze specifieke activiteit rekening te houden. Na een openbare raadpleging pasten we onze tariefmethodologie aan. Het tarifair kader geeft tijd en financiële ruimte om de nieuwe oplaadpunten commercieel interessant te maken. Een vereiste in de regelgeving is dat de netbeheerder erover waakt dat de kosten de opbrengsten niet overtreffen.
 
We verwijzen graag naar het consultatieverslag. Hierin vindt u een gedetailleerde reactie op de zienswijzen van de verschillende belanghebbenden.
 
Deze wijziging van de tariefmethodologie heeft geen invloed op de bestaande distributienettarieven.
CONS-2016-03 met consultatieverslag RAPP-2016-10