Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 16 02 2017
Nieuwe transmissienettarieven vanaf 1 maart 2017
We hebben de nieuwe transmissienettarieven voor distributienetgebruikers gepubliceerd. De transmissienettarieven stijgen op 1 maart 2017. De stijging geldt voor alle klanten aangesloten op het distributienet: kleine en grote bedrijven, maar ook gezinnen. De impact op de totale elektriciteitsfactuur voor gezinnen is beperkt (stijging voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh met 5,26 euro of 0,51%).
 
Deze lichte stijging is in hoofdzaak een gevolg van de Elia-tarieven voor 2017 die door de CREG werden goedgekeurd. We maken van deze update gebruik om overeenkomstig onze tariefmethodologie de historische tarifaire tekorten en overschotten m.b.t. transmissienettarieven af te bouwen.
 
Volgens onze tariefmethodologie hebben we de tarieflijsten op onze website hieraan aangepast.
U vindt de gewijzigde tarieflijsten die ingaan vanaf 1 maart 2017 per distributienetbeheerder op onze website. 
 
Wat zijn transmissienettarieven?
Op uw energiefactuur vindt u drie prijsonderdelen:
  • Energiekost (voor uw leverancier)
  • Nettarieven (voor de netbeheerder)
  • Heffingen (voor de overheid)
De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. U betaalt transmissienettarieven voor het vervoer van elektriciteit over het hoogspanningsnet van Elia.
Afhankelijk van waar u woont, betaalt u deze tarieven aan Eandis of Infrax (uw distributienetbeheerder).

www.vreg.be/nl/transmissienettarief-elektriciteit