Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief zonnepanelen - 14 01 2016
Bandingfactoren voor zonnepanelen vanaf 2016
De bandingfactoren voor nieuwe zonnepanelen in dienst genomen vanaf 1 januari 2016 zijn bekend.
  • Nieuwe installaties met een vermogen tussen 10 kW en 250 kW krijgen de komende periode een groenestroomcertificaat per 2.618 kWh elektriciteitsproductie (bandingfactor 0,382).
  • Voor installaties tussen 250 kW en 750 kW is de bandingfactor gelijk aan 0,384. Zij hebben op dit moment dus 2.604 kWh nodig voor één groenestroomcertificaat.
 
Meer informatie via www.vreg.be/nl/bedrag-minimumsteun-vanaf-2013
 
Een overzicht van alle goedgekeurde bandingfactoren vindt u via www.vreg.be/nl/overzicht-bandingfactoren.
 
Let op: de minimumsteun voor installaties t.e.m. 10 kW is afgeschaft midden 2015. Bovenstaande gaat over de bandingfactoren voor installaties groter dan 10 kW. 
Prosumententarief
Wij keurden midden december 2015 de distributienettarieven elektriciteit en aardgas en het prosumententarief voor 2016 goed.
 
Het prosumententarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet. Er werd gekozen voor het maximale AC-vermogen van de omvormer omdat dit de beste indicator is voor de maximale impact die uw installatie op de werking van het net kan hebben.
 
Om te weten hoeveel u zal moeten betalen vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied.
 
Het prosumententarief evolueert mee met de “reguliere” distributienettarieven elektriciteit die gezinnen zonder zonnepanelen of een andere vorm van lokale productie moeten betalen.
Als de distributienettarieven elektriciteit stijgen/dalen, stijgt/daalt ook het prosumententarief mee.
Prosumenten in de netgebieden Inter-energa, Intergem en PBE betalen iets minder. In de andere netgebieden betaalt u iets meer.
 
Prosumententarief 2016