Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 26 03 2015
Update markt- en prijsstatistieken februari 2015
Wisselen van energieleverancier

In januari 2015 wisselden heel veel gezinnen en kleine bedrijven van energieleverancier. Het wisselen van elektriciteitsleverancier valt in februari met 0,94% terug tot een niveau net onder dat van februari 2012 (1,05%) en februari 2014 (1,04%).
Opnieuw zijn het de kleine bedrijven die ook in februari veel van leverancier wisselen. Met 1,49% is de activiteitsgraad duidelijk hoger dan in februari in de voorgaande jaren (in 2012 1,30% en in 2014 1,13%). Enkel in 2013 was de activiteitsgraad nog 0,34 procentpunten hoger.
Voor de gezinnen is de activiteitsgraad 0,81%. Dit niveau is erg laag in vergelijking met de voorgaande jaren (in 2012 1,00%, in 2013 1,45% en in 2014 1,02%).
Net zoals voor elektriciteit daalt de globale activiteitsgraad wat wisselen van aardgasleverancier betreft in februari sterk ten aanzien van  januari 2015. Toch is in februari deze globale activiteitsgraad met 1,50% toch nog hoger dan deze in dezelfde maand in 2012 (1,42%) en 2014 (1,21%). 
Voor de gezinnen ligt de activiteitsgraad op 1,34%. De grootste invloedfactor is vermoedelijk - net zoals bij elektriciteit - de groepsaankoop van Test-Aankoop.
Voor de kleine bedrijven bedraagt de activiteitsgraad in februari 2,49%, een hoog cijfer. Mogelijk ten gevolge van de gunning van nieuwe contracten voor levering van elektriciteit en aardgas aan veel gemeenten.
Marktaandelen
Dit alles weerspiegelt zich in de evolutie van de marktaandelen elektriciteit. In februari is de grootste winst voor Elegant met een stijging van hun algemeen marktaandeel elektriciteit van 0,14 procentpunten. Ook EDF Luminus en Electrabel Customer Solutions (ECS) mochten beiden een toename van hun marktaandeel optekenen, respectievelijk met 0,05 en 0,03 procentpunten.
Voor de globale aardgasmarkt is het Elegant dat het marktaandeel het sterkst ziet stijgen (met 0,24 procentpunten). Verder is er ook een positieve evolutie voor het marktaandeel van ECS en EDF Luminus, beiden met 0,09 procentpunten.
Prijsanalyses
De prijsanalyses bewijzen dat de concurrentie op de elektriciteits- en aardgasmarkt nog lang niet aan het bekoelen is.
De gemiddelde besparing die klanten kunnen doen door over te stappen is  nog altijd de moeite waard. Kleine bedrijven (met een elektriciteitsfactuur tot ongeveer € 10.000/jaar en een aardgasfactuur tot ongeveer €6.500/jaar) kunnen gemiddeld voor elektriciteit € 859,03 en voor aardgas € 624,82 besparen op jaarbasis.
De gemiddelde besparing is het verschil tussen de gewogen gemiddelde prijs van de contracten en de gewogen gemiddelde laagste prijs op basis van de V-test® - gegevens februari 2015.
Markt steuncertificaten en garanties van oorsprong
Op de certificatenmarkt voor groenestroomcertificaten (GSC) lagen zowel de bilateraal verhandelde hoeveelheid GSC (291.859) als de gemiddelde transactieprijs (89,71 EUR/GSC) op een normaal niveau in februari. Het aantal aan de netbeheerders verkochte GSC aan minimumsteun lag met 140.287 wel vrij hoog voor een februarimaand.
Er werden in februari 1.281.776 garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie verkocht aan gemiddeld 0,17 EUR/MWh. Dit is een laag verhandeld volume aan een vrij hoge gemiddelde prijs. De volumes geïmporteerde GOs (1.418.260) en geëxporteerde GOs (688.877) waren laag t.o.v. de voorbije maanden.
De gemiddelde transactieprijs voor bilaterale transacties van warmte-krachtcertificaten (WKC) bleef een dalende trend vertonen in februari: 21,73 EUR/WKC bij een verkochte hoeveelheid van 258.757 WKC. Dit weerspiegelt zich in het op één na (december 2014) grootste maandvolume geregistreerde verkopen aan minimumsteun (471.754). De stijgende tendens is duidelijk.