Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 21 12 2016
Distributienettarieven 2017
Gisteren maakten wij de distributienettarieven elektriciteit en aardgas voor 2017 publiek.
 
U betaalt distributienettarieven voor het vervoer van de energie tot bij u thuis of uw onderneming en voor de geleverde diensten. De energieleverancier rekent de distributienetkosten aan u door via uw energiefactuur. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.
 
Voor een gezin met een tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit en een jaarverbruik aardgas van 23.260 kWh (inclusief BTW) stijgen de nettarieven gemiddeld met 53 euro.
Het gaat om een stijging voor elektriciteit van 45 euro en een stijging voor aardgas van 8 euro. Afhankelijk van uw woonplaats (en uw distributienetbeheerder) is de situatie wel verschillend.Deze stijgingen zijn vooral te wijten aan stijgende kosten waarop de netbeheerder geen impact heeft. De netbeheerder is wettelijk om bijvoorbeeld groenestroomcertificaten op te kopen en energiepremies uit te reiken. Deze kosten worden aan de klant doorgerekend. Ook een harmonisering van de zogenaamde verdeelsleutels tussen Eandis en Infrax leidt tot wijzigingen in de tarieven. De verdeelsleutels bepalen het percentage dat aan elke klantengroep wordt doorgerekend (gezinnen op laagspanning, bedrijven op laagspanning, bedrijven op middenspanning…). 
 
Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 5,11%, van 972,63 euro (november 2016) naar 1.022,29 euro (januari 2017), door:
  • stijging distributienettarief
  • lichte stijging federale bijdrage en bijdrage energiefonds (indexatie)
 
Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh stijgt de aardgasfactuur met 0,81%, van 1.099,08 euro naar 1.107,96 euro, door:
  • lichte stijging distributienettarief
  • lichte stijging transportnettarief (nieuw Fluxys-tarief)
  • lichte daling federale bijdrage
 
Voor gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken zal de totale energiefactuur gemiddeld stijgen met 2,83%, van 2.072 euro naar 2.130 euro.
 
De impact op de totale elektriciteits- en aardgasfactuur van KMO’s op laagspanning is vergelijkbaar met die van gezinnen.
 
Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller
Voor prosumenten met een terugdraaiende teller, een standaardinstallatie van 4,2 kW en een netto 0-verbruik zal de gemiddelde jaarfactuur 435 euro bedragen. Dit is een stijging met gemiddeld 33 euro tegenover 2016.
Prosumenten in de netgebieden Inter-energa en Infrax-west betalen iets minder in 2017.
 
Persbericht
Presentatie
 
Het consultatieverslag over de toekomstige structuur van de distributienettarieven wordt begin januari 2017 op onze website gepubliceerd.